Wybory Prezydenckie 2015

Marszałek Sejmu zarządził wybory prezydenckie i wyznaczył je na 10 maja 2015 r.

Zapraszamy do śledzenia informacji dot. wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZPOW-603-179/15 – Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca spisów wyborczych.

ZPOW-603-180/15 – Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania.

ZPOW-603-183/15 – Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach.

Informacja Burmistrza Sokółki z dnia 17 kwietnia 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców w sprawie spisu wyborców.

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 3 kwietnia 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr 08/050/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sokółka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 036/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Powyższy plakat w większym rozmiarze

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Wyszukiwarka lokalu wyborczego
Infografika dotycząca głosowania przez osoby niepełnosprawne
Infografika dotycząca głosowania poza miejscem zameldowania


Zobacz również