Articles for tag: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, pomoc żywnościowa, PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014–2020, SFL

Fundacja SFL realizuje program pomocy żywnościowej

po_pomoc_zywn_2014_2020[1]

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” – jako partner lokalny Programu (OPL) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 Unii Europejskiej – w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Suwałkach – jako Partnerem o zasięgu terytorialnym (OPR) – na dystrybucję żywności w terminie do 30 maja 2017 r.

Pierwszą dostawę żywności zaplanowano na wtorek 6 września 2016 r.

Osoby pragnące otrzymać żywność z Gminy Sokółka, spełniające kryteria programu tj.

  • dochód na 1 osobę samotną nieprzekraczający 951 zł,
  • dochód na 1 osobę w rodzinie nieprzekraczający 771 zł,

powinny uzyskać skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Pierwszeństwo w otrzymaniu skierowania mają rodziny wielodzietne, rodzice dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, osoby udzielające się w pracach społecznie użytecznych np. pomoc w rozładunku, udział w szkoleniach na temat zdrowego odżywiania, udział w akcjach charytatywnych: zbiórki żywności, itp.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content