Articles for tag: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, pomoc żywnościowa, PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014–2020, SFL

Fundacja SFL realizuje program pomocy żywnościowej

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” – jako partner lokalny Programu (OPL) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 Unii Europejskiej – w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Suwałkach – jako Partnerem o zasięgu terytorialnym (OPR) – na dystrybucję żywności w ...