Articles for tag: DW674, wiadukt na ulicy Kryńskiej

Komunikat Burmistrza Sokółki ws. wiaduktu na ul. Kryńskiej

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 136-278336 pn. „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastruktura … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content