Referendum ogólnokrajowe 2015

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył termin głosowania ogólnokrajowego referendum na niedzielę 6 września 2015 r. w godz. od 6.00 do 22.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum na terenie gminy Sokółka do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Burmistrza Sokółki z dnia 10 sierpnia 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji ds. referendum.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Informacja o formie składania wniosków dotyczących referendum ogólnokrajowego.

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 9 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (…)

Zarządzenie Burmistrza Sokółki nr 97/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum


Zobacz również

Skip to content