Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości o numerze geodezyjnym 25, o powierzchni 0,8600 ha, położonej w obrębie 6 Drahle, której część o pow. 0,2424 ha została przeznaczona do dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w Ukrainie

Solidarni z Ukrainą

Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

DO POBRANIA: Wzór oświadczenia

Wielkanocne warsztaty w Muzeum Ziemi Sokólskiej

Tradycyjnie przed świętami placówka SOK – Muzeum Ziemi Sokólskiej zaprosiła przedszkolaki i młodsze klasy ze szkół podstawowych na opowieść o tradycjach wielkanocnych. W związku z dużym zainteresowaniem spotkania w tematyce świątecznej odbywały się już od 15 marca 2022 r. Ostatnia grupa dzieci brała udział w warsztatach muzealnych 13 kwietnia 2022 r.

Z oferty edukacyjnej muzeum skorzystały wszystkie przedszkola sokólskie a także licznie uczniowie szkół podstawowych (szczególnie SP nr 1), w zajęciach wzięła udział także grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Sokółce. Oprócz Sokółki, muzeum odwiedziły grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Babikach oraz Starej Kamionki.

Uczestnicy zajęć mieli średnio od 6 do 10 lat, dlatego i rozmowę o tradycjach wielkanocnych i warsztaty starano dopasować do każdej z grup indywidualnie.

Przez prawie miesiąc w muzeum dzieci tworzyły przy okazji poznawania tradycji wielkanocnych różne prace w tematyce plastyki obrzędowej związanej z czasem świątecznym: głównie były to palemki, ale także: pisanki, kwiatki z bibuły.

Edyta Wiśniewska, SOK
Zdjęcia: W. Panow

Szkolenia dla nauczycieli w Starej Rozedrance

Baner EFS

W dniach 6-8 kwietnia 2022 roku w ramach realizacji  projektu pn. ”Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance” odbyły się 2 szkolenia: „Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć metodą eksperymentu” oraz „Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych”, podczas których nauczycielki doskonaliły narzędzia i metody przydatne w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej. 7 nauczycielek poznało podstawy pracy metodą eksperymentu oraz zapoznało się z zaletami nauczania interdyscyplinarnego. Uczestniczki szkoleń dokonały analizy podstawy programowej nauczanego przedmiotu pod kątem wymagań i  możliwości jej realizacji z wykorzystaniem metody  eksperymentu.

Nauczycielki uczestniczyły w symulacjach zajęć dzięki czemu miały okazję przekonać się,  jak może przebiegać taka forma pracy z perspektywy ucznia. Trenerka prowadząca szkolenia przekazała wiedzę, w jaki sposób kształtować postawę badawczą u uczniów oraz przeprowadziła i omówiła kilka przykładowych  doświadczeń i obserwacji.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 142 826,15 zł, wkład własny 15 481,12 zł.

(KKK)

MPEC w Sokółce ma nowego Prezesa

13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce odbyło się spotkanie właściciela spółki z aktualnie zatrudnionymi i emerytowanymi pracownikami Spółki. Stronę właścicielską tj. Gminę Sokółka reprezentowała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska oraz Pan Adam Juchnik – II Zastępca Burmistrza Sokółki oraz Pani mecenas Danuta Kowalczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Na spotkaniu został oficjalnie przedstawiony nowy Prezes MPEC w Sokółce – Pan Leszek Maciej Lulewicz, który został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 6 kwietnia 2022 r. Poprzedni Prezes Zarządu Spółki Pan Jerzy Łazarewicz złożył rezygnację z piastowanego stanowiska, która została przyjęta przez Zgromadzenie Wspólników spółki w dniu 1 kwietnia 2022 r. Na spotkaniu zarówno przedstawiciele Gminy Sokółka jak też nowy prezes zapewnili pracowników spółki o potrzebie przygotowania i wdrożenia nowej strategii rozwoju MPEC poprzez poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania remontów posiadanych kotłowni i sieci ciepłowniczych, wdrażanie nowych technologii oraz poszukiwanie dodatkowych robót mogących przynosić spółce dodatkowe przychody.

„Dziękuję Państwu za Waszą pracę i za szereg pomysłów co do Spółki i Sokółki. Natomiast z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam Wam życzenia zdrowia, spokoju i radości.” – powiedziała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska.

Nowy prezes MPEC w Sokółce – Pan Leszek Maciej Lulewicz ma 54 lata jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Białostockiej. W przeszłości nadzorował spółki należące do Województwa Podlaskiego, koordynował prace spółek komunikacyjnych np. PKS NOVA oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży kolejowej i ochrony środowiska.

MPEC - kwiecień 2022

(AK)

Liczne nagrody w Wojewódzkim Przeglądzie Wielkanocnym

Od lat Sokólski Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia i pokazy mające upowszechniać i podtrzymywać tradycje plastyki ludowej, regularnie w okresie przedświątecznym przygotowywana jest przez placówkę specjalna oferta związana z tradycjami wielkanocnymi.

PISANKI Adama Smólskiego

W tym roku, przez cały miesiąc, pracownia plastyczna Sokólskiego Ośrodka Kultury prowadziła regularnie warsztaty poświęcone zdobieniu jaj metodą batiku szpilkowego, wstęp był nieodpłatny, udział mógł wziąć praktycznie każdy. Zajęcia prowadził doświadczony instruktor plastyk – Adama Smólski. Co roku także pracownia pomaga w przygotowaniach do wyjątkowego konkursu, organizowanego w celu zachowania unikalnych tradycji, a organizowanego przez Moniecki Ośrodek Kultury oraz Podlaski Instytut Kultury.

ZOBACZ WIĘCEJ

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

E-bazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polski e-bazarek jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent – bezpośredni zysk. Więcej informacji na stronie polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie seniorów z policjantami

12 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce spotkali się z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Policję reprezentowali: sierż. sztab. Anna Olechowska, st. sierż. Paulina Olechno i sierż. Tomasz Toczydłowski. Przekazali oni informacje o najnowszych próbach wyłudzeń pieniężnych przez oszustów, którzy swój proceder dostosowują do sytuacji. Rada Seniorów otrzymała ulotki o metodach oszustów i sposobach zapobiegania. Otrzymała też zadanie do wykonania: na planszę trzeba było dobrać rysunek z odpowiednim, pasującym słowem.

Spotkanie zakończono życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Lila Asanowicz

W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej

W środę 13 kwietnia 2022 roku – w mieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk oraz Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz złożyli kwiaty pod sokólskim Pomnikiem Zesłańców Sybiru, a następnie zapalili znicz na symbolicznym grobie por. Ryszarda Pawłowskiego, który został zamordowany w Charkowie 82 lata temu. W ten sposób uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia.

W hołdzie ofiarom

Święto zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Obchodzone jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero w 1990 roku – po 50 latach od dokonania mordu.

Wiosną 1940 roku prawie 22 tysiące polskich jeńców wojennych zostało wywiezionych i rozstrzelanych w Katyniu na rozkaz Józefa Stalina. ZOBACZ WIĘCEJ

Klasa klarnetu SSM na festiwalu w Szczecinie

Sześcioro klarnecistów Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce wzięło udział w X Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, który odbył się w dniach 6-9 kwietnia 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Grupie towarzyszyła nauczycielka klasy klarnetu – pani Marlena Ostrowska oraz pani Anetta Pękala – nauczycielka pianistka.

Zdjęcie grupowe

Pierwszego dnia festiwalu uczniowie SSM I st. w Sokółce wzięli udział w przesłuchaniach konkursowych I i II grupy. Zaprezentowali się przed publicznością z różnych zakątków Polski i zagranicy. Jury złożone z wybitnych muzyków i profesorów wyższych uczelni muzycznych odznaczyło wyróżnieniem sokółczankę Weronikę Czyżewską, uczennicę klasy III w cyklu 6-letnim.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty rodzinne w świątecznym nastroju

W sobotę, 9 kwietnia 2022 r. w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyły się Rodzinne Warsztaty Wielkanocne, w czasie których można było uzyskać pomoc w przygotowaniach do nadchodzących świąt.

Warsztaty Wielkanocne

Rodziny, osoby indywidualne, młodzież, wszyscy zainteresowani mogli przyjść tego dnia i wykonać samodzielnie najważniejsze symbole zbliżających się świąt – pisanki i palmy wielkanocne. Wspólna praca trwała dwie godziny, w czasie których większość uczestników zdołała wykonać własną palmę wielkanocną oraz spróbowała swoich sił przy malowaniu jajek rozgrzanym woskiem i zdążyła je zafarbować. Rodziny z dziećmi i dziadkowie z wnukami, a także pasjonaci rękodzieła skorzystali licznie z propozycji Sokólskiego Ośrodka Kultury.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na 15 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/177968

Zaproszenie do udziału w projekcie „Tyzenhauz Fest”

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców miasta i gminy Sokółka do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest przygotowanie trzydniowego „Tyzenhauz Fest”.

Organizatorzy gwarantują:

  • możliwość poznania nowych ludzi
  • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń
  • realny wpływ na życie kulturalne miasta
  • dobrą zabawę

Zapraszamy do udziału w projekcie, w który to od Ciebie będzie zależało jak będzie wyglądać trzydniowy fest, którego celem jest integracja lokalnej społeczności i budowa nowej letniej imprezy plenerowej w Sokółce. Wystarczy, że jesteś mieszkańcem miasta lub gminy Sokółka i masz ukończone 16 lat.

Na zapisy czekamy do 20 kwietnia 2022 r., pod adresem: it@sokolskiosrodekkultury.pl

Projekt realizowany z dotacji Fundacji PZU, w ramach projektu „Festiwal Tyzenhauza”.

Sylwia Nowakowska, SOK

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy.

DO POBRANIA: Poradnik Bądź gotowy

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Takie będą Dni Sokółki 2022

Rozpoczną się w piątek 10 czerwca, a zakończą – w niedzielę 12 czerwca. Mowa o tegorocznych Dniach Sokółki.

Piątkowy program otworzą Międzyszkolne Zawody Sportowe „Olimpijka”, które przygotuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce. Po południu – na uliczce i placu przed kinem „Sokół” odbędzie się festyn profilaktyczny, w ramach którego zaplanowano mnóstwo atrakcji. Wzdłuż uliczki zostaną rozstawione stragany z lokalnymi przysmakami. Przed publicznością zaprezentuje się Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki wraz z mażoretkami. Swoje programy artystyczne przedstawią wychowankowie sokólskich szkół i przedszkoli. W programie przewidziano także występy zespołów artystycznych, działających przy Sokólskim Ośrodku Kultury – m.in. Zespołu Sołtysek „Przylaszczki”, Chóru „Belle Voci”, Zespołu AZALiSZ. O godz. 19 przed publicznością zgromadzoną przed kinem, zaprezentuje się Zespół Joszko Broda. Tego dnia będzie można wziąć udział w warsztatach cyrkowych ph. „Świat niezwykłych umiejętności” oraz zajrzeć do namiotu profilaktycznego.

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, fot. Agnieszka Kalinowska, źródło: warszawa.pl

Areną sobotnich atrakcji stanie się stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. Przez cały dzień będzie można skorzystać z oferty wesołego miasteczka. Będą też stoiska handlowe i ogródek piwny. Po południu rozegrany zostanie wyjątkowy mecz piłki nożnej. Na boisku spotkają się drużyny Reszty Świata i firmy Sokółka Okna i Drzwi (Obecnie JABS Sokółka), która w tym roku świętuje 50-lecie istnienia. Publiczność obejrzy występ Grupy Tanecznej Queendom Crew. Na scenie wystąpią zespoły: Bad Falcon i FBI. Na godz. 21 zaplanowano koncert gwiazdy tegorocznych Dni Sokółki – Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów.

Niedzielne przedpołudnie upłynie pod znakiem zawodów sportowych. Zaplanowano min.: Sokoli Bieg, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Siatkówki Plażowej, trening pod chmurką oraz spotkanie na terenie miasteczka ruchu drogowego. W niedzielny wieczór w kinie „Sokół” odbędzie się Jubileuszowy Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki, która w tym roku obchodzi 10 urodziny.

(DB)

Dobre kino dokumentalne w kinie “Sokół”

Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym “Fantom”

Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym “Fantom” w Sokółce skupiło się wokół postaci Józefa Marcinkiewicza.

Prezentowany sokólskiej publiczności w dniu 7 kwietnia 2022 r. obraz “Wybraniec bogów” miał swoją premierę online w roku 2021 w trakcie trwania II Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach “Echa Katynia”. W Sokółce pojawił się w kontekście zbliżających się obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Widzowie po projekcji spotkali się z historykiem z Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, Pawłem Niziołkiem oraz odtwórcą postaci Józefa Marcinkiewicza w części fabularyzowanej dokumentu, aktorem Sebastianem Słomińskim. Rozmowa dotyczyła tragicznej, tytułowej postaci geniusza matematycznego Józefa Marcinkiewicza, wywodzącego się z miejscowości Cimoszka, koło Janowa w pow. sokólskim.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content