Listopadowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • Konsultacje psychologiczne: 16, 23 listopada 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
  • Konsultacje pedagogiczne: 8, 15 listopada 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 6, 20 listopada 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
  • Konsultacje prawne: 3, 10 listopada 2023 r. w godz. 10.00-12.00.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

Dzieci przyrządzały ośmiornice i koziołki

20 października 2023 roku, o godzinie 16-tej odbyły się warsztaty kulinarne, w ramach projektu „Aktywni seniorzy w akcji”. W zajęciach wzięła udział 23 osobowa grupa dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” oraz 7 wolontariuszek z koła kulinarnego działającego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sokółce.

Dzieci wraz z wolontariuszkami przyrządziły „Ośmiornice” oraz „Koziołki”

W ciągu dwóch godzin dzieci wraz z wolontariuszkami przyrządziły „Ośmiornice” oraz „Koziołki”. Dzieci samodzielnie, za pomocą słomki nakłuwały parówki i przeciągały przez nie makaron typu „spaghetti”. Przy okazji było to świetne ćwiczenie rozwijające małą motorykę u dzieci. Następnie podopieczni mogli pomóc przy gotowaniu pod czujnym okiem pań z koła kulinarnego, które bardzo uczulały dzieci na bezpieczeństwo w kuchni oraz na możliwość poparzenia się gorącą wodą czy zachowania bezpiecznej odległości od garnka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Q pomocy dla środowiska

„Q pomocy dla środowiska” – to projekt ekologiczny realizowany przez Stowarzyszenie Q Pomocy wraz z Fundacją Aktywizacji i Rozwoju FARMa w partnerstwie z Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Roll-na, Fundacją Polska z Natury oraz Grupą Sołtysek w programie „Zakorzenione – organizacje dla środowiska”.

W konkursie na otrzymanie grantu w wysokości 10000 zł wzięło udział ponad 20 organizacji pozarządowych z całej Polski. Stowarzyszenie Q Pomocy znalazło się w dziesiątce nagrodzonych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie LXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 30 października 2023 r. o godzinie 14:00, w Sali „Lira” w Sokolskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/259709

Aktywni seniorzy w akcji

18 października 2023 roku, o godzinie 16:00, rozpoczęły się warsztaty z rękodzieła, w ramach projektu „Aktywni seniorzy w akcji”. Wzięło w nich udział 17 dzieci ze świetlic środowiskowych „Stokrotka” i „Koniczynka” oraz 9 studentek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce.

Logo SFL

Sala do warsztatów została przygotowana na zajęcia przez seniorki. Farby zostały rozlane do przeźroczystych kubeczków, aby ułatwić dzieciom pracę. Przygotowano stanowiska dla „małych artystów” m.in. z wytłaczankami po jajkach w formie podstawek. Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji sposobów wykonania obrazów wylewanych przez Panią Marię Radecką.

ROPS Logo

Kiedy dzieci zapoznały się z techniką tworzenia prac, każdy uczestnik otrzymał swoje podobrazie oraz mógł wybrać kolory do tworzenia obrazu. Obecne na warsztatach wolontariuszki z UTW pomogły dzieciom ubrać fartuszki ochronne oraz rękawice. Dzieci pod okiem wolontariuszek wykonywały własnoręcznie obrazy. Na początku podobrazie pokrywały białą farbą. W kolejnym etapie na obraz spływały kolejne kolory, które swobodnie rozpływały się po powierzchni podobrazia. Zajęcia trwały około dwóch godzin. Wykonane prace zostały w siedzibie UTW, ponieważ musiały wyschnąć. Uczestnicy odbiorą je w trakcie kolejnych zajęć z rękodzieła.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” dziękuje Seniorkom – studentkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce, za zaangażowanie, cierpliwość, niespożytą energię! Dzieciaki były zachwycone! Szczególne podziękowania składamy na ręce pani Marii Radeckiej – przewodniczącej sekcji Rękodzieła w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sokółce.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Aktywni seniorzy w akcji”, finansowanego z dotacji Województwa Podlaskiego.

(MA) SFL

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2024

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2024”.

Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz przesłanie e-pocztą.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie:

Protokół – wyniki głosowania projekty ogólnomiejskie

Protokół – wyniki głosowania projekty wiejskie

(PR) UMS

40 tenisistów rywalizowało w Memoriale E. Mackiewicza

Zdjęcie grupowe

W niedzielę, 23 października 2023 r. odbył się turniej tenisa stołowego ku pamięci śp. Edmunda Mackiewicza, który działał w naszym regionie na rzecz rozwoju tenisa stołowego i był założycielem i zawodnikiem klubu tenisa stołowego działającego w Sokółce.

W zawodach wzięło udział 40 zawodników z różnych miejscowości województwa podlaskiego. Rywalizowali w czterech kategoriach: OPEN dla wszystkich uczestników, kategoria mężczyzn powyżej 56 lat, OPEN kobiet i OPEN deble.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jesteśmy zwróceni plecami do rzek

„Giniesz z moich oczu (…) / Rzeko dzieciństwa…” – ten fragment piosenki zespołu Breakout, to niestety także rzeczywistość. O tym między innymi mówił Paweł Średziński podczas piątkowego spotkania autorskiego w Kamienicy Tyzenhauza.

- Jesteśmy zwróceni plecami do rzek, przypominamy sobie o nich tylko w obliczu katastrof

Przyczynkiem była najnowsza książka autora pt. „Rzeki. Opowieści z Mezopotamii, krainy między Biebrzą i Narwią leżącej, spisywane podczas wędrówek dolinami rzek znanych, jak Biebrza i Narew, i zapomnianych, jak Brzozówka, Czarna, Jaskranka, Kamienna, Krzemianka, Kumiałka, Nereśl, Niedźwiedzica, Nurka, Sidra oraz rzeka Supraśl, ku pamięci, że woda to życie”.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Dzień Ziemniaka” w Przedszkolu Nr 1

W piątek, 13 października 2023 r. w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce tradycyjnie jak co roku odbyło się „Święto Ziemniaka”.

Był to niesamowity dzień, ponieważ już od samego rana czekał na dzieci „Pan Ziemniak” i zapraszał wszystkich na wspólne świętowanie. Na imprezę przybyło bardzo dużo przedszkolaków wraz z całymi rodzinami.

„Dzień Ziemniaka” w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce

Wśród atrakcji jakie czekały na uczestników były liczne konkurencje sportowe: ubieranie ziemniaka, przeciąganie skrzynek z ziemniakami, sadzenie ziemniaków czy bieg z ziemniaczanym balonem. Podczas imprezy nie zabrakło wspólnych tańców i zabaw muzycznych, przy których wszyscy świetnie się bawili. Na dzieci czekało również wiele kącików zabaw: ziemniaczane kółko i krzyżyk, gra „nakarm świnkę”, ziemniaczane memory oraz wspaniała fotobudka, w której można było zrobić pamiątkowe zdjęcia z „Dnia Ziemniaka”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gmina Sokółka przyjazna rowerzystom

W czwartek 19 października 2023 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Adamem Juchnikiem odebrali nagrodę przyznaną w ramach XII edycji Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom.

Sokółka została laureatem konkursu, gdyż znalazła się wśród gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe.

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 79 gmin.

(AK)

Konkurs „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Plakat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz chorób zawodowych rolników. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy, stoiska informacyjne. Jednym z takich działań jest organizowany po raz czwarty Ogólnokrajowy Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które po zarejestrowaniu się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ rozwiążą test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczący bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Test dostępny jest na stronie do 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00. Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, zostanie nagrodzonych 50 Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin dostępny na stronie: gov.pl/krus

(BD) KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

Seniorzy uczestniczą w warsztatach

Dużym zainteresowaniem cieszą zajęcia dla seniorów realizowane w ramach projektu pn.: “Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” dofinansowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Zdjęcia

30 września 2023 r. wystartowały warsztaty ogrodnicze. Grupa seniorów wzięła udział w wydarzeniu „Ogrody przyjazne przyrodzie” w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu – Twierdzy. Sokólscy seniorzy mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów, wziąć udział w dyskusjach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Seniorzy spotkali się z samorządowcami

Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik uczestniczył w obchodach Dnia Seniora, który zorganizowano w sobotę 21 października 2023 roku w sokólskiej sali „Lira”.

Dzień Emerytów 2023

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku i wzajemnych podziękowań za to, co udało się zrobić na rzecz środowiska seniorów.
Funkcję Przewodniczącego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce pełni obecnie Elżbieta Kędyś.
– Dzień Seniora to okazja, żeby własnym głosem mówić o swoich sprawach. W Polsce mamy blisko 10 mln seniorów. Do naszego związku należy około 700 osób. Z okazji tego święta, życzę wszystkim, aby optymizm życiowy nigdy nas nie opuszczał. Jak mówił Jan Paweł II: „starzenie się jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć” – podkreśliła Elżbieta Kędyś.

W dalszej części swojego przemówienia, Przewodnicząca ZERiI podkreśliła, jak ważna jest współpraca seniorów z lokalnymi samorządami i firmami.

W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej życzenia seniorom złożył Zastępca Burmistrza Adam Juchnik. Przekazał on również obecnym słodki upominek od Pani Burmistrz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia tkackie wciągają…

Spotkania projektowe „Latające dywany Eleonory Plutyńskiej (1886-1969)” osnute są wokół tego samego wątku, młodzi warsztatowicze poznają sylwetkę Eleonory Plutyńskiej i wagę jej działań dla tradycji lokalnej w mini wykładzie etnografki Aleksandry Pluty. Zaś osnowę, używając terminologii tkackiej, stanowi to, co wniosą młodzi podczas części warsztatowej – mierząc się z tradycyjnymi metodami tkania pod okiem twórczyni ludowej Edyty Wiśniewskiej.

Zajęcia tkackie

– Zajęcia tkackie, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wciągają starsze dzieciaki. Praca przy krośnie je pochłania na tyle, że często chciałyby kontynuować tkanie, mimo końca zajęć. Przy okazji łapią odrobinę wiedzy na temat Eleonory Plutyńskiej, tradycji i kultury ludowej regionu. – Komentuje prowadząca Aleksandra Pluta.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sukcesy Emili Kocisz i Janka Chomko w zawodach szachowych

W sobotę, 21 października 2023 r. Szachiści Akademii Sportów Umysłowych Sokółka walczyli w turnieju eliminacyjnym w Bydgoszczy o awans do finału Szachowego Grand Prix OSE.

Organizatorem Szachowego Grand Prix OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Turniej jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

Zawody szachowe w Bydgoszczy

Wyniki uzyskane przez szachistów z Sokólskiego Ośrodka Kultury:
2. miejsce zajęła Kocisz Emilia 7,5 pkt z 9 rund – uzyskała awans do finału Szachowego Grand Prix OSE w Warszawie.
14. Otoka Jan – 6 pkt.
19. Bulej Dawid – 5,5 pkt.
43. Łukaszuk Filip – 4 pkt.

W eliminacjach wzięło udział 429 szachistów SP z województw: lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie. Turniej finałowy Szachowego Grand Prix OSE odbędzie się w Warszawie 4.11.2023 r. Gratulujemy Emilce Kocisz, uczennicy SP 3, awansu do wielkiego finału i dobrego wyniku w konfrontacji z najlepszymi szachistkami w kraju.

Natomiast w niedzielę duży sukces odniósł nasz najmłodszy szachista. I miejsce zajął Chomko Jan w turnieju o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego wygrywając wszystkie partie oraz uzyskał IV kategorię szachową. Malewicz Kacper był 22, Szesiul Antoni 25.

ZOBACZ WIĘCEJ

Medale UKS OMEGA na zawodach pływackich w Łomży

Pływacy z OMEGI mimo trudnej sytuacji, spowodowanej zamknięciem basenu w Sokółce, trenują i biorą udział w zawodach pływackich!

Zdjęcie grupowe na podium

W sobotę, 21 października 2023 r. w Łomży odbyły się I Ogólnopolskie Jesienne Zawody pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomża. W zawodach wzięło udział 306 zawodników reprezentujących 17 klubów z Białegostoku, Łomży, Bielska Podlaskiego, Michałowa, Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Mławy, Giżycka, Ostrołęki, Wyszkowa, Szczytna, Ciechanowa, Legionowa oraz Sokółki.

Zawody odbywały się w siedmiu kategoriach wiekowych: 8 lat i młodsi, 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat, 13 lat, 14 lat i starsi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 23 października 2023 r. do dnia 14 listopada 2023 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

  • o numerze geodezyjnym 233 o pow. 0,0552 ha, położonej na terenie obrębu Nomiki;
  • o numerze geodezyjnym 713/2 o pow. 0,2323 ha, położonej na terenie obrębu Kamionka Stara;

dzierżawy w trybie przetargu ustnego niegraniczonego:

  • o numerach geodezyjnych 2456 o pow. 0,7752 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,6921 ha) i 2470 o pow. 0,4730 ha, położonych na terenie obrębu Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS) UMS

Zaproszenie na VII Memoriał im. Edmunda Mackiewicz

Stowarzyszenie Sokólski Klub Tenisa Stołowego w Sokółce zaprasza wszystkich chętnych na turniej tenisa stołowego „VII Memoriał im. Edmunda Mackiewicza”, który odbędzie się 22.10.2023 r. (w niedzielę) w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2.

Edmund Mackiewucz

Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach:

I kat. OPEN – wspólna dla wszystkich – godz. 10.00
II kat. Mężczyźni 56 lat i więcej – godz. 10.00
III kat. OPEN kobiet – godz. 10.00
IV kat. OPEN deble – po kategoriach singlowych

Szczegółowe informacje

(KŻ) SKTS

Spotkanie z pszczelarzem to nie lada gratka

W Filii Bibliotecznej Nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce (na Osiedlu Zielonym) odbyły się warsztaty z Czereśniową Pasieką.

Uczniowie i uczennice 8 klasy spu SOSW w Sokółce poznali różnorodne ciekawostki związane z obecnością pszczół w przyrodzie i w życiu człowieka. Wspólne poznawanie pszczelich obyczajów, to wspaniała przygoda oraz okazja do zdobycia wiedzy.

Spotkanie z prawdziwym pszczelarzem

Spotkanie z prawdziwym pszczelarzem to nie lada gratka dla każdego. Pani Kasia z Czereśniowej Pasieki opowiedziała, czym na co dzień zajmują się pracowite pszczółki. Królowa matka, ekipa sprzątająca, nianie, asystentki, zbieraczki, budowniczy, ochroniarze a nawet trutnie leniuszki. Goście zobaczyli jak wygląda strój pszczelarza (Sebastian miał przyjemność przymierzyć taki strój). Posłuchali na czym polega praca pszczelarza. Obejrzeli, jak wygląda ul w środku oraz jak wyglądają narzędzia potrzebne w pracy pszczelarza. Każdy z uczestników warsztatów miał okazję powąchać jak pachnie naturalny, pszczeli wosk. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, skąd w ulu bierze się miód, w jaki sposób pszczelarz go pozyskuje. W ramach warsztatów, każdy uczestnik wykonał świeczkę z węzy pszczelej. A na koniec uczestnicy otrzymali od Czereśniowej Pasieki słodki upominek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content