Informacja o wykazach nieruchomości do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 9 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o numerach geodezyjnych:

 • 1421/22 o pow. 0,0901 ha obręb Sokółka,
 • 303/2 o pow. 0,1383 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 303/4 o pow. 0,0471 ha obręb Kraśniany,
 • 303/3 o pow. 0,1386 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr geod. 303/4 o pow. 0,0471 ha obręb Kraśniany,
 • 50/2 o pow. 0,2000 ha obręb Gliniszcze Wielkie,
 • 1931/6 o pow. 0,0933 ha obręb Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Możliwość skorzystania z programu dotacyjnego

Jeszcze przez tydzień można składać wnioski do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Niepodległa

W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa” można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100% całości budżetu zadania.

Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

ZOBACZ WIĘCEJ

Występy wokalne w ramach Konkursu Piosenki Dziecięcej

27 kwietnia 2022 r. odbył się II etap Konkursu Piosenki Dziecięcej, którego organizatorem była Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce. Po raz drugi widownia miała okazję wysłuchać występów wokalnych w wykonaniu dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Zdjęcie grupowe

Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe: 6-10 lat oraz 11-14 lat. Pierwszy etap konkursu, odbył się w formie on-line. Uczestnicy wysyłali swoje nagranie video, na których prezentowali swoje umiejętności wokalne. Spośród wszystkich zgłoszeń, Jury wybrało 25 uczestników, których zaprosiła do II etapu konkursu – przesłuchań na żywo.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Baner Program Regionalny

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. uczniowie klas IV – VIII (26 osób- 13K/13M) wraz z trzema opiekunami wyruszyli na jednodniową wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19). Nasza grupa skorzystała z zajęć „Ptaki biebrzańskich bagien”. Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z kilkoma sztandarowymi gatunkami biebrzańskich ptaków i siedliskami ich życia.

Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Uczestnicy wycieczki wyjechali ze szkoły o godz. 8.00 w wyśmienitych humorach. Mimo niesprzyjającej pogody byli bardzo podekscytowani i gotowi wyruszyć w świat dzikiej przyrody, by poznawać jej bogactwo i piękno. Po niespełna dwóch godzinach jazdy autokarem wycieczka dotarła do Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie rozpoczęły się zajęcia edukacyjne „Ptaki biebrzańskich bagien”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na turniej tańca o puchar Burmistrza Sokółki

Baner

Na wyjątkowe taneczne wydarzenie zapraszamy 7 maja 2022 r. (w sobotę) o godz. 10:00 do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce.

O Puchar Burmistrza Sokółki walczyć będą dzieci z miast województwa podlaskiego: Sokółki, Łap, Grajewa, Choroszczy, Białegostoku i innych. W sumie, na parkiecie walczyć o puchar będzie około 300 uczestników w następujących kategoriach: soliści, pary, zespoły (taniec towarzyski, freestyle).

Organizatorzy:
Sokółki Ośrodek Kultury
Burmistrz Sokółki
Szkoła Tańca Towarzyskiego – Kadryl Białystok

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Róże

Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim Druhnom i Druhom OSP i PSP z gminy Sokółka, aby ta trudna i niebezpieczna praca była źródłem Waszej satysfakcji, społecznego uznania oraz szacunku za trud i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

Podpisywanie umów na finiszu

4 maja 2022 r. w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk.

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Harcerska przyjaźń na całe życie” opiewała na kwotę 18 000 zł. Środki pochodzą z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspierania zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Zaplanowane działania w projekcie będą realizowane przez Harcerzy Hufca ZHP w Sokółce. Będą to m.in. warsztaty, gry miejskie, rajdy oraz spotkania drużyn i zastępów.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk

231 lat po uchwaleniu Konstytucji

Zdjęcie grupowe

Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej stanowiła jedną z największych potęg europejskich i była największym krajem na terenie Starego Kontynentu. Sejm Wielki uchwalił ją 3 maja 1791 roku, po trwających ponad siedem godzin obradach. 231 rocznicę tego wydarzenia uczcili mieszkańcy Sokółki oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji podczas obchodów, które zorganizowano we wtorek 3 maja 2022 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na wystawę obrazów autorstwa Sylwii Łukowskiej

W maju 2022 r. Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na wystawę obrazów autorstwa sokółczanki Sylwii Łukowskiej. Akwarele o tematyce morskiej można oglądać w holu biblioteki do końca miesiąca.

Wystawa ma tytuł „Morskie Opowieści”. Sylwia długo zastanawiała się nad tematyką prac. Robiąc przegląd akwarelek zrozumiała, że morze to temat bliski jej sercu. Ten wodny żywioł drzemie głęboko w duszy malarki.

Autorka o sobie:

„Mam na imię Sylwia, z wykształcenia jestem architektem krajobrazu i to właśnie tym zajmuję się zawodowo. Dusza artystyczna drzemie we mnie od małego dziecka. Próbowałam różnych technik artystycznych, tworzyłam anioły z masy solnej, malowałam anioły na drewnie, próbowałam również swoich sił w farbach akrylowych. Każda artystyczna przygoda rozwija we mnie wrażliwość na sztukę, kreuje mój świat w pozytywnych barwach. Najbardziej fascynowała mnie zawsze akwarela, jej delikatność i lekkość. Kilka razy robiłam podchody do jej regularnego tworzenia, ale brakowało mi czasu. Dwa lata temu, wraz z pandemią znalazł się czas i wena. Zakochałam się! Malowałam dniami, nocami, robiłam innym prezenty, miałam też wiele zamówień na prace malowane techniką akwareli. Moje obrazy cieszą teraz oko w dziecięcych pokoikach. Dzięki temu, miałam również okazję stworzyć i zrealizować projekt ściany Żłobka Miejskiego w Sokółce. Maluchy mogą teraz przebywać wśród leśnych zwierzątek, ptaków i drzew. Może kiedyś zamiast projektować ogrody pomaluje artystycznie ściany w Twoim domu!”

Zapraszamy do odwiedzenia artystycznego profilu Sylwii Łukowskiej na Facebooku. Znajdziecie go Państwo pod nazwą „Skrzydlaty kramik”. Można tam obejrzeć nie tylko obrazy, ale całokształt pracy twórczej autorki.

Biblioteka Publiczna

Opowieść o wiosennych ziołach

W piątkowe popołudnie, 29 kwietnia 2022 r. w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK gościła Agnieszka Prymaka – zielarka, popularyzatorka korzystania z dobroczynnych, prozdrowotnych właściwości lokalnych roślin.

Na jeden wieczór, wystawa w sokólskim muzeum – opowiadająca o codziennym życiu na wsi, zmieniła się w salę warsztatową. Uczestnicy wydarzenia wykonywali maść glistnikową – pomocą w dbaniu o zdrowie skóry. Pracy towarzyszył wykład o wiosennych ziołach, z których powstała zdrowa i smaczna herbata.

Dwie godziny minęły bardzo szybko. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Relację fotograficzną z wydarzenia przygotował W. Panow.

Edyta Wiśniewska, SOK

Uskrzydlanie książek w bibliotece

Pierwsze miesiące 2022 roku w Filii Bibliotecznej nr 1 (Osiedle Zielone 4) to czas wielu inicjatyw czytelniczych, dzięki którym promowano książki, ale także starano się docenić tych, którzy już okazują nie tylko miłość do czytania, ale także przyjaźnią się z biblioteką i okazują to swoją wspaniałą obecnością…

Bibliotekarki przeprowadziły konkurs „Czytelnik Roku 2021”, w którym wskazały na osoby, nie tylko dużo czytające, ale także uczestniczące w życiu biblioteki, promujące jej działalność. Odpowiedzią biblioteki na potrzeby czytelnicze środowiska lokalnego jest także działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. Na życzenie uczestniczek, zwiększono częstotliwość spotkań i, co ogromnie cieszy, pozyskano do grupy nowe, młode członkinie.

Zdjęcie grupowe

Biblioteka jest dumna z tego, że placówka jest traktowana jako miejsce, gdzie chętnie promuje się talenty oraz małe i większe osiągnięcia literackie lub plastyczne. Stąd lutowa wystawa ilustracji wykonanych do wydanej w 2021 roku wraz z małymi Czytelnikami książeczki pt. „Z teczki małej biblioteczki…” oraz kwietniowa wystawa ozdób wielkanocnych autorstwa Pani Marii Trochim, wieloletniej przyjaciółki naszej placówki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428), ogłasza konkursy na stanowiska:

 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce,
 • Dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokółce,
 • Dyrektora Przedszkola nr 2 w Sokółce,
 • Dyrektora Przedszkola nr 3 w Sokółce,
 • Dyrektora Przedszkola nr 4 w Sokółce,
 • Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokółce,
 • Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.

Termin składania dokumentów: 19 maja 2022 r.

Ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenia nr 561-570 /2022).

Referat Oświaty

Majowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny:

 • Konsultacje psychologiczne: 12, 19 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje prawne: 11, 25 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 10, 17, 24 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 9, 16 maja 2022 r. godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

Młodzi szachiści pojadą do Poronina

Szachistki i szachiści Akademii Sportów Umysłowych Sokółka na ostatnim treningu otrzymali powołania do reprezentacji Sokółki, która pojedzie na Mistrzostwa Polski dzieci do lat 6,7 i 8 w Poroninie w dniach 29.04-8.05 2022 r.

Zdjęcie grupowe

Organizatorem Mistrzostw Polski Dzieci do lat 6,7 i 8 jest Ośrodek Wypoczynkowy Limba Poronin i UKS przy SP 8 Chrzanów na zlecenie Polskiego Związku Szachowego, przy współpracy i wsparciu finansowym Szachowej Akademii Chess in Chrzanów oraz budżetu Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Sportu.

Trening w środę 27 kwietnia 2022 r. był poświęcony sprawdzeniu formy i przypomnieniu przepisów regulaminowych obowiązujących na Mistrzostwach Polski w Szachach wydanych przez organizatorów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z dr T. Wiśniewskim w sokólskim muzeum

Z terenów dzisiejszej Sokólszczyzny zachowały się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN zdjęcia bożnic żydowskich w Janowie, Sidrze, Suchowoli. Fotografie tych unikalnych obiektów prezentowane są na wystawie czasowej „Bożnice drewniane grupy białostocko-grodzieńskiej” w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK.

6 maja (piątek) o godz. 16:30 Muzeum w Sokółce zaprasza na spotkanie wokół wspomnianej wystawy czasowej. Porozmawiamy w piątkowe popołudnie z doktorem Tomaszem Wiśniewskim – badaczem i popularyzatorem dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości Podlasia.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanele facebookowym Muzeum Ziemi Sokólskiej i Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Plakat

Tomasz Wiśniewski, dr kulturoznawstwa. Historyk regionalista, dziennikarz, filmowiec. Autor 9 książek, licznych artykułów – publikował m.in w Polityce, Rzeczpospolitej, Newsweeku. Autor wystaw poświęconych zróżnicowanemu kulturowemu Rzeczpospolitej. Twórca portalu www.bagnowka.pl, na którym umieścił ponad 40 tysięcy zdjęć nagrobków cmentarzy katolickich, protestanckich, prawosławnych i żydowskich, kanału bagnowka na YouTube. Założyciel Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie w której zrealizował kilkadziesiąt projektów dotyczących sąsiedztwa kultur.

Współzałożyciel stowarzyszeń zajmujących się pielęgnowaniem tematyki wielokulturowej: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku. Twórca koncepcji Muzeum Żydowskiego w Białymstoku oraz strony internetowej jewishbialystok.pl

Liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ambasady Izraela (1998), Nagroda Glogera (2014), Główna Nagroda Muzeum POLIN (2018), Stypendia m.in. Instytutu im. Witolda Pileckiego (2021).

Wystawa „Bożnice drewniane” została przygotowana przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W Sokółce potrwa do 20 maja 2022 r.

Edyta Wiśniewska, SOK

Biblioteka ma być gotowa za rok

Zdjęcie grupowe

We wtorek 26 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sokółce. Nowoczesny obiekt zostanie zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 12 – w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Antonim Stefanowiczem, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Dariusz Jaworski wraz z Zastępcą Robertem Kaźmierczakiem, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce w latach 1997-2016 Lucyna Szebiotko, a także dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, pracownicy sokólskiej Biblioteki Publicznej oraz emerytowani bibliotekarze.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content