Chodniki i jezdnia do naprawy

W ostatnich dniach 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik reprezentujący Gminę Sokółka podpisał umowę z firmą Intop Warszawa Sp. z o.o. w sprawie naprawy dróg, które zostały zniszczone podczas budowy wiaduktu nad torami PKP w Sokółce.

Firma Intop Warszawa (wykonawca wiaduktu) zobowiązała się w terminie do 15 kwietnia 2021 roku do naprawy nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem i nawierzchnią jezdni z kostki w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Roski Małe i Skłodowskiej.

Fot.: D. Biziuk

Zwołanie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 29 grudnia 2020 w. o godzinie 13:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz więcej: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/113729

Harmonogram odbioru odpadów w I półroczu 2021 r.

Śmieci

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję. Harmonogram uwzględnia także odbiór odpadów wielkogabarytowych w różnych terminach dla poszczególnych ulic i wsi.

Harmonogram dla mieszkańców miasta Sokółka:

Harmonogram styczeń – czerwiec 2021 – SOKÓŁKA

Harmonogram dla mieszkańców wsi z gminy Sokółka:

Harmonogram styczeń – czerwiec 2021 – WSIE

Dane kontaktowe:

  • MPO Białystok oddział w Białymstoku – dyspozytornia: tel. /85/ 676 83 01, /85/ 676 83 02 lub e:mail: dyspozytor@mpo.bialystok.pl
  • MPO Białystok oddział w Sokółce: tel. /85/ 711 56 19 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail: sokolka@mpo.bialystok.pl
  • Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 711 09 09.

Harmonogramy udostępniło: MPO Białystok

Wspólnymi siłami podarowali uśmiech innym

Zdjęcie opiekunów

Świąteczny czas to wyjątkowy okres, kiedy każdy człowiek w szczególny sposób potrzebuje uśmiechu, życzliwości i wsparcia.

Coraz częściej słyszymy o różnorodnych akcjach pomocowych, podczas których można zauważyć, że ludzie lubią pomagać. W szkołach i przedszkolach działają koła wolontariackie, dzięki którym dzieci od najmłodszych lat uczą się empatii, inicjują działania, pomagają i uczestniczą w życiu społecznym. Jednym z takich działań były Przystanki Nadzieja – cykliczne spotkania dzieci i uczniów z sokólskich placówek edukacyjnych oraz podopiecznych stowarzyszenia BARKA. W ostatnim czasie niestety takie spotkania nie mogły się odbywać, wszyscy miło wspominamy i tęsknimy za nimi.

W grudniu bieżącego roku dzięki współpracy Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce udało się przygotować niespodzianki osobom niepełnosprawnym z grupy wsparcia Przystanek Nadzieja. Dzieci i młodzież tych trzech szkół wykonały pierniki bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami świątecznymi i drobne upominki z papieroplastyki. Wszystko zostało pięknie zapakowane, po to by słodkie bożonarodzeniowe prezenciki sprawiły radość naszym Przyjaciołom. Bardzo chcieliśmy aby wiedzieli, że o nich pamiętamy. Od 15 grudnia  dostarczane są przez panie zaangażowane w akcję, które spotkały się z radością obdarowywanych, wzruszeniem, wdzięcznością, uśmiechem … samymi pozytywnymi emocjami. ZOBACZ WIĘCEJ

Magia Świąt z Biblioteką

Na początku grudnia 2020 r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty edukacyjno-plastyczne online pt. “Magia Świąt z Biblioteką”, na których czytelnicy mogli własnoręcznie wykonać choinkę 3D według wskazówek na filmiku lub w dowolnej technice.

Magia Świąt w bibliotece

Połączono zabawę z nauką. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o symbolice choinki, jej historii i obecności w literaturze dziecięcej. Za aktywny udział w warsztatach i konkursie Mikołajkowym dzieci otrzymały nagrody: książeczki, ”biblioteczną” grę planszową „Magiczna Choinka”(naszego autorstwa) i słodkie, świąteczne łakocie. Na stronie biblioteki stworzono galerię prac konkursowych, aby każdy mógł podziwiać dzieła naszych artystów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”

Zdjęcie grupowe

16 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”, który Gmina Sokółka realizowała od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

W imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podziękował Dyrektorom 5 samorządowych przedszkoli: Barbarze Dubrówko, Elżbiecie Pawlukiewcz, Janinie Olechno, Irenie Szarkowskiej, Lucynie Szymańskiej, nauczycielom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce, za zaangażowanie na rzecz sokólskiej oświaty. Zastępca Burmistrza wręczył dyrektorom pamiątkowe grawertony. ZOBACZ WIĘCEJ

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Kornelii Hawryłko i Paulinie Mackiewicz. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

– Możemy być dumni z naszych nauczycieli, że zdobywają awanse i podwyższają swoje kwalifikacje. To potwierdzenie tego, że sokólska oświata stoi na najwyższym poziomie – mówił I Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Marian Kowalczuk życząc nauczycielkom dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w wykonywanej pracy. Podziękował również za ich codzienną pracę i poświęcenie oraz życzył kolejnego awansu zawodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

W Sokółce powstała poradnia psychologiczna dla najmłodszych

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ma być przyjazna i dostępna w ich środowisku. Nowe podejście do tej kwestii to m .in.: stworzenie sieci lokalnych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Działalność kolejnej takiej placówki w regionie, tym razem w Sokółce, została oficjalnie zainaugurowana we wtorek 15 grudnia 2020 roku. W uroczystej inauguracji uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Przecięcie wstęgi

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce założył i prowadzić będzie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP SPZOZ) w Suwałkach.
– Podjęliśmy się tego trudnego zadania, ale też czujemy się gotowi, żeby to robić i taki ośrodek tutaj organizować – mówiła podczas uroczystości Bożena Łapińska, Dyrektor szpitala w Suwałkach. – Mamy w tym zakresie doświadczenie – takie poradnie prowadzimy od około 20 lat.  ZOBACZ WIĘCEJ

Maria Talarczyk Honorowym Prezesem Fundacji SFL

11 grudnia 2020 roku, na posiedzeniu Rady Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, nadano tytuł Honorowego Prezesa Fundacji założycielce i wieloletniemu Prezesowi Zarządu – Pani Marii Talarczyk, w podziękowaniu za jej zasługi.

Maria Talarczyk została Honorowym Prezesem Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Pani Maria przez cały okres pracy społecznej służyła pomocą ludziom biednym i samotnym, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży. Pomagała w zdobywaniu wykształcenia poprzez programy stypendialne, organizowała wypoczynek letni dla dzieci, angażowała wolontariuszy do zbiórek żywności i organizacji imprez charytatywnych, prowadziła programy służące aktywizacji społeczności lokalnej i to tylko niektóre z jej dokonań.

Za  zasługi dla społeczności otrzymała m.in. Złoty Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Tytuł „Społecznika Roku” magazynu Newsweek.

Panią Marię najlepiej opisują słowa piosenki „Tolerancja” S. Sojki, będące jednocześnie jej mottem życiowym:

„…życie nie po to jest, by brać,
Życie nie po to jest by bezczynnie trwać,
I aby żyć siebie samego trzeba dać!”

Uroczyste nadanie tytułu odbędzie się na Gali poświęconej Pani Marii, jak tylko pozwolą na to obostrzenia związane z pandemią covid-19.

Zarząd Fundacji „SFL”

Paczki dla seniorów

90 paczek żywnościowych trafi przed świętami Bożego Narodzenia do osób starszych i samotnych z terenu gminy Sokółka. Dystrybucją darów zajmie się sokólski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wartość każdej paczki to 95 zł

Świąteczne paczki dla seniorów to ogólnopolska akcja, jaką zorganizował Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Circle K Polska.
– Jest to odpowiedź na problemy osób starszych, które w związku z pandemią koronowirusa znalazły się w grupie ryzyka i często nie mają możliwości zrobienia zakupów – powiedziała Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce Lila Micun. To właśnie ta organizacja przekazała paczki dla seniorów do sokólskiego OPS-u. W przekazaniu paczek uczestniczyli Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Dyrektor sokólskiego OPS Marta Półtorzycka.

Wartość każdej paczki to 95 zł. Znalazły się w niej słodycze i produkty, które przydadzą się podczas przygotowania świątecznych posiłków.
– W najbliższych dniach nasi pracownicy dostarczą paczki pod wskazane adresy – poinformowała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka.

Akcja mająca na celu wsparcie osób starszych to już kolejna inicjatywa społeczna Circle K w związku z pandemią koronowirusa w Polsce. 16 marca 2020 roku firma jako pierwsza uruchomiła na wszystkich stacjach w Polsce akcję z darmową kawą dla pracowników służb, które są szczególnie zaangażowane w walkę z koronowirusem. Do tej pory skorzystało z niej już ponad 35 tysięcy pracowników służby zdrowia i służb mundurowych w całej Polsce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Dwie tony nakrętek w niecały rok

14 lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej na terenie miasta ustawiono pięć metalowych pojemników w kształcie serca. Były one przeznaczone na plastikowe nakrętki. W ciągu dziesięciu miesięcy udało się zebrać dwie tony nakrętek!

Przekazanie kolejnej partii nakrętek

W poniedziałek 14 grudnia 2020 roku Paulina Kozłowska odebrała spod Urzędu Miejskiego w Sokółce kolejną partię nakrętek. Liczyła ona 96 kg. Tym samym z metalowych serc zebrano w sumie dwie tony i 16 kg nakrętek.

Pani Paulina jest mamą ośmioletniego Adama z Sokółki, który cierpi na zespół chorób genetycznych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczone są na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorego dziecka.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Mimo pandemii sokólscy emeryci nie przerwali działalności

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie miasta i gminy Sokółka zrzesza w swoich szeregach 250 członków. Mimo niewątpliwych utrudnień związanych z pandemią koronawirusa nie zaprzestał działań na rzecz swoich członków i osób starszych.

Uczestnicy wycieczki przed autokarem

Związek zgłosił do konkursu “Działaj lokalnie” projekt “Sokólscy seniorzy wracają do integracji i działania po pandemii”. Projekt znalazł uznanie i zyskał dofinansowanie w postaci grantu o wartości 3 500 zł. Całkowity koszt projektu wraz z udziałem własnym wyniósł 10 300 zł.

Organizatorami i grantodawcami w konkursie byli:
– Sokólski Fundusz Lokalny
– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
– Gmina Sokółka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Realizacja projektu „Nauczanie przez kodowanie …”

Baner EFS

Od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Przedszkolu nr 2 w Sokółce realizowany jest projekt „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W ciągu czterech miesięcy realizacji projektu odbyły się 3 szkolenia skierowane do nauczycielek Przedszkola nr 2:

  • na temat  zastosowania Darów Froebla w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz w nauce programowania, w celu nabycia przez nauczycielki wiedzy i umiejętności do stosowania nowatorskich metod pracy z dziećmi rozwijających kompetencje matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, naukowo-techniczne oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy,
  • „Kodowanie na dywanie”,
  • „Kodowanie online z wykorzystaniem Ozobotów”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs dla aktywnej młodzieży

Fundacja 4F Pomaga oraz Federacja Funduszy Lokalnych organizują ogólnopolski konkurs dla aktywnej młodzieży. Jedynym nominatorem w całym województwie Podlaskim jest Fundacja “Sokólski Fundusz Lokalny”.

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej, klasy IV-VIII wystarczy, że wypełnisz online formularz zgłoszeniowy, w którym napiszesz kilka zdań na temat: „Jakiego sportu chciałbyś/chciałabyś nauczyć się od podstaw w 2021 roku? Dlaczego akurat tego?” (100 słów). Jak należy aplikować do Konkursu? Należy:

1. Wejść na stronę https://zacznijmyodpodstaw.splashthat.com/

2. Odszukać na stronie listę organizacji i wybrać tę, która przypisana jest do miejsca zamieszkania Uczestnika

3. Kliknąć w formularz zgłoszeniowy właściwy dla województwa, w którym mieszka Uczestnik.

4. Wypełnić formularz zgłoszeniowy pamiętając, że odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym: „Jakiego sportu chciałbyś/chciałabyś nauczyć się od podstaw w 2021 roku? Dlaczego akurat tego?” nie mogą przekroczyć 50 wyrazów.

5. Przed wysłaniem formularza kliknąć link z oświadczeniami znajdującymi się na dole twojego zgłoszenia i zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2020 r. o godz. 23.59.

Wszystkie informacje w regulaminie. Zapraszamy do udziału!

DO POBRANIA: Regulamin

Marta Andrukiewicz, SFL

Zakończenie projektu “Akcelerator aktywności obywatelskiej”

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce zakończyła projekt “Akcelerator aktywności obywatelskiej”.

Realizacja Projektu w szkole

Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego w szkole. Dzięki kilkumiesięcznej pracy powołanego Zespołu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w składzie: Dominika Nowak, Maja Mazur, Marta Trochim, Maciej Wróblewski oraz opiekun-Anna Edyta Rećko, cała społeczność szkolna zapoznała się z zasadami obowiązującymi podczas przeprowadzania SBP.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content