Seniorzy w życiu społeczności lokalnej

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”.

Podlaskie

2 sierpnia 2023 r. w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce Czesław Sańko odebrali z rąk marszałka Artura Kosickiego symboliczny czek na kwotę 30 000,00 zł na realizację działań aktywizujących Seniorów.

Gmina Sokółka we współpracy z Miejską Radą Seniorów i przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce w okresie wrzesień – grudzień 2023r. zorganizuje:

  • warsztaty wspomagające rozwój i integrujące lokalnych Seniorów, upowszechniające zdrowy styl życia, rozwój kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych oraz społeczności lokalnej,
  • wizytę studyjną w celu wymiany doświadczeń i wiedzy z Radą Seniorów w Gdańsku,
  • uroczyste obchody Dnia Seniora,
  • konferencję w celu wskazania Seniorom możliwości, oferty, instytucji sprzyjających samodzielnemu, zdrowemu, bezpiecznemu i niezależnemu życiu osób starszych.

Pomoc finansowa została przyznana Gminie Sokółka z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

(KKK) UMS
Zdjęcia: podlaskie.eu


Zobacz również

Skip to content