Harcówka w nowej odsłonie

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w obecności swoich zastępców, radnych Rady Miejskiej, pracowników Sokólskiego Ośrodka Kultury przekazała harcerzom klucze do nowej harcówki.

Pomieszczenie znajduje się w budynku kina Sokół, a zostało wyremontowane przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce.

Pani Burmistrz przekazując pomieszczenie w użytkowanie podkreśliła ogromną rolę wychowawczą harcerstwa i wielkie zasługi tej organizacji dla Sokółki.

Obecne władze miasta w konkretny sposób pomagają sokólskim harcerzom. Przypomnijmy, OSiR przekazał busa, a Komenda Hufca ma nową siedzibę w budynku SOK-u.

(AK) UMS, fot. Joanna Korzeniewska


Zobacz również

Skip to content