Wsparcie dla czytelnictwa

W poniedziałek 27 marca 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sokółka z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanna Bienasz. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 45 000 zł.

(JK)


Zobacz również

Skip to content