Na zebraniach OSP

W 2023 roku odbyły się zebrania w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy Sokółka: 20 lutego w Starej Kamionce, 24 lutego w Słojnikach, 28 lutego w Nomikach i Lipinie, a 8 marca w Kraśnianach i Starej Rozedrance.

Były to zebrania, na których władze OSP przedstawiły sprawozdania z działalności za rok 2022 oraz uchwaliły plan zadań na 2023 rok. W zebraniach uczestniczyły władze Gminy Sokółka na czele z Burmistrzem Ewą Kulikowską oraz zaproszeni goście.

Podczas zebrań omówiono następujące zagadnienia: modernizacja remiz OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance, zakupy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny wszystkich OSP, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia strażaków ratowników oraz prace społeczno-użyteczne na rzecz jednostek OSP i lokalnego społeczeństwa.

(KS) Fot.: K. Sidorowicz


Zobacz również

Skip to content