Awans zawodowy nauczyciela SP w Geniuszach

14 grudnia 2022 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk dokonał uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Emilii Rogińskiej ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach, która pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Ślubowanie Pani Emilia złożyła w obecności Burmistrza Sokółki i członków komisji egzaminacyjnej. Wręczony dokument potwierdza wysokie kompetencje nauczyciela. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

Pani Emilii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego oraz satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela!

UM Referat Oświaty
Fot.: J. Korzeniewska


Zobacz również

Skip to content