Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza

Baner

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki pt. Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytków w fotografiach zapisana(1945-1972) autorstwa Małgorzaty Dajnowicz oraz Adama Miodowskiego.

Data: 7 grudnia 2022 r., godzina: 12:00, miejsce: Kamienica Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1; Sokółka; sala konferencyjno-wystawiennicza. Wstęp wolny.

Gościem spotkania będzie Pani Profesor Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Przedmiotem spotkania będzie prezentacja monografii zawodowej Władysława Paszkowskiego -pierwszego wojewódzkiego konserwatora zabytków po II wojnie światowej.

Władysław Paszkowski przyczynił się do odbudowy sakralnych i świeckich pomników naszej przeszłości. Jak mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaski wojewódzki konserwator zabytków – Zinwentaryzował straty wojenne w zabytkach województwa, ówczesnego województwa białostockiego, a także pracował nad rekonstrukcją kluczowych, strategicznych obiektów. Konserwatorem zabytków Władysław Paszkowski był czterdzieści lat. Zostawił po sobie cztery tysiące zdjęć – cennych świadectw powojennego Podlasia.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezeska Instytutu Studiów Kobiecych.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK


Zobacz również

Skip to content