Stypendia dla najlepszych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestniczyli w uroczystym rozdaniu stypendiów w ramach programów realizowanych przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny, które odbyło się w sobotę 5 listopada 2022 roku w sali „Lira”.

Zdjęcie grupowe

– Gratuluję wspaniałych wyników w nauce. Mam nadzieję, że te stypendia pomogą Wam w realizacji marzeń – zwróciła się do stypendystów Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
Prezes Zarządu Fundacji SFL Anna Przeździecka poinformowała, że w roku szkolnym 2002/2023 SFL prowadził nabór wniosków w aż czterech programach stypendialnych.
– Pierwszy, z najdłuższą tradycją, to program „Prymus”, realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce. W tym roku zostało przyznanych 14 stypendiów na łączną kwotę 14 tys. zł. Kolejny program to program stypendiów imienia Grażyny Sienkiewicz, kobiety o wielkim sercu, która co roku wspiera zdolną młodzież. Pieniądze od Pani Grażyny pozwalają na ufundowanie dwóch stypendiów. W tym roku są to dwa stypendia po 2 tys. zł. Następny i jednocześnie dysponujący największym budżetem, to program „Sokół” finansowany ze środków The Pucilowski Foundation. W tym roku komisja stypendialna doceniła starania 30 studentów i 3 uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Łączna kwota ufundowanych stypendiów to 157.200 zł – powiedziała Anna Przeździecka.

W związku z wyjątkową sytuacją i wojną na Ukrainie, dzięki pozyskanym środkom od sponsorów – Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce oraz pracowników Firmy TechnipFMC for Ukraine i ofiarności sokólskiej społeczności, Fundacja SFL przyznała również 16 stypendiów na łączną kwotę 9.000 zł dla ukraińskich uczniów, kontynuujących naukę w polskich szkołach.
– W sumie, w ramach wszystkich programów, przyznaliśmy 67 stypendiów na łączną kwotę 184.200 zł. Jest to Wasze święto, drodzy młodzi ludzie. Wasz dzień. Stypendium to przede wszystkim zauważenie Waszych dokonań. Dziś Wasi rodzice, dziadkowie, nauczyciele mogą być dumni. Widzimy, że mamy zdolną młodzież, którą trzeba i warto wspierać – podkreśliła Anna Przeździecka.

Prezes SFL podziękowała wszystkim, którzy wspierają Fundację w jej działaniach stypendialnych. Szczególne podziękowania złożyła na ręce Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Wręczenie stypendiów poprzedził koncert przygotowany przez uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Skip to content