Sokółka pamięta o wyjątkowym harcmistrzu

Urodził się 4 stycznia 1902 roku. Trzykrotnie pełnił funkcję Komendanta sokólskiego Hufca ZHP. Był też Burmistrzem Sokółki. Mowa o Witoldzie Biziuku. Poświęcony jego osobie mural został uroczyście odsłonięty we wtorek 18 października 2022 roku.

Sokółka pamięta o harcmistrzu

Malowidło zdobi ścianę budynku byłej siedziby Sokólskiego Ośrodka Kultury przy ul. Grodzieńskiej. Obecnie w tym miejscu mieści się Hufiec ZHP w Sokółce. Pomysłodawcą muralu był harcerz Jacek Grzybowski.

W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, a także m.in.: Komendant Chorągwi ZHP w Białymstoku hm. Krzysztof Jakubowski, były Komendant Chorągwi ZHP w Białymstoku hm. Andrzej Bajkowski, Komendant sokólskiego Hufca ZHP Łukasz Kojta, były Komendant sokólskiego Hufca ZHP Wojciech Pietraszewski, ks. Aleksander Dobroński, Prezes Oddziału ZNP w Sokółce Anna Bednarczyk, przedstawiciele rodziny Witolda Biziuka – Krystyna Biziuk i Sławomir Sawicki, a także nauczyciele i harcerze.

Sylwetkę Witolda Biziuka przedstawił Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.
– W roku 1912 Witold Biziuk rozpoczął naukę w szkole rosyjskiej. W 1919 roku kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białymstoku. Tam wstąpił do drużyny harcerzy. Po ukończeniu seminarium otrzymał posadę nauczyciela Szkoły Powszechnej w Czarnej Wsi. Następnie został przeniesiony do Szkoły Powszechnej w Sokółce. Tu zorganizował dwie drużyny harcerskie: męską i żeńską. W 1928 roku Witold Biziuk odbył kurs podharcmistrzowski w Radłowie koło Gdyni. Do niezapomnianych przeżyć należało pierwsze przyrzeczenie harcerskie w 1928 roku. Uroczystość ta odbyła się przy Pomniku Wolności w Sokółce, upamiętniającym poległych za Ojczyznę w 1920 roku. W 1932 roku władze ZHP utworzyły odrębny Hufiec sokólski, a jego hufcowym mianowały phm. Witolda Biziuka. W okresie władzy sowieckiej Witold Biziuk uczył w polskiej Niepełnej Dziesięciolatce w Sokółce. W czasie okupacji niemieckiej prowadził warsztat szklarski. W 1944 roku Witold Biziuk został Burmistrzem Sokółki. Zaczął organizować spółdzielczość i ochotniczą straż pożarną. Dzięki jego staraniom zorganizowano orkiestrę strażacką. Funkcję włodarza miasta pełnił do końca sierpnia 1945 roku. Od września objął posadę nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum (później Liceum Ogólnokształcącym). To umożliwiło mu powrót do pracy w harcerstwie. Władze ZHP reaktywowały przedwojenny Hufiec w Sokółce. Na hufcowego powołano phm. Witolda Biziuka. Funkcję tę pełnił on do 1949 roku, kiedy został rozkazem komendanta Chorągwi Białostockiej zwolniony „ze względów służbowych”. Pracował w szkole do emerytury. Będąc na emeryturze działał społecznie w PSS „Społem” jako członek rady nadzorczej. Zasłużony harcmistrz RP nie mógł w pełni rozwinąć swej życiowej pasji, gdyż Polska Ludowa nie popierała ZHP. Mając 80 lat, pełnił po raz trzeci funkcję komendanta Hufca ZHP w Sokółce. Zmarł 26 sierpnia 1992 roku. Miał 90 lat. Witold Biziuk jest patronem Hufca ZHP w Sokółce – przypomniał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Głos zabrali także: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, przedstawiciele Chorągwi ZHP w Białymstoku, przedstawiciele rodziny Witolda Biziuka, Komendant sokólskiego Hufca ZHP.

Po symbolicznym odsłonięciu muralu, wszyscy uczestnicy uroczystości pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również