Integracyjne wycieczki sokólskich seniorów

Zdjęcie grupowe

Działaj Lokalnie

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce w ramach programu grantowego “Działaj Lokalnie 2022” realizuje działanie “Integracyjne spotkania sokólskich seniorów sposobem na powrót do normalności po okresie pandemii”, dofinansowane w wys. 3000 zł. ze środków programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Fundacji “Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

W ramach realizacji w/w działania sokólscy seniorzy, zrzeszeni w Związku, odbyli w sierpniu dwie ciekawe jednodniowe wycieczki.

W dniu 3 sierpnia 2022 r. odwiedzili Augustów i okolice. Grupa liczyła 55 osób. Najpierw był blisko trzygodzinny rejs statkiem na trzy jeziora: Necko, Białe i Studzieniczne. Po rejsie i spacerze po Augustowie uczestnicy udali się do Przewięzi na biesiadę nad jeziorem. Była muzyka i wspólne śpiewanie.

W wycieczce do pobliskiego Supraśla w dniu 18 sierpnia wzięło udział 45 seniorów. Najpierw był spacer po mieście z przewodnikiem i zapoznanie się z historią miasteczka, a następnie wizyta w Monastyrze i Muzeum Ikon. Po krótkim odpoczynku nastąpił, wraz z przewodnikiem, wyjazd do Arboretum im. Powstańców 1863 r. w Kopnej Górze. Kolekcja 500 gatunków roślin zajmuje powierzchnię 26 ha. Oprócz walorów przyrodniczych uczestnicy zapoznali się z Miejscem Pamięci Narodowej, gdzie spoczywają powstańcy, którzy zginęli w walkach z wojskami carskimi w Powstaniu Listopadowym w 1830 r i Powstaniu Styczniowym w 1863. Wycieczka zakończyła się obiadem w zajeździe w Sokołdzie.

Podczas obu wycieczek, oprócz dobrej pogody, panowała świetna atmosfera. Seniorzy doświadczyli wielu doznań estetycznych i cieszyli się z bycia ze sobą razem. W wycieczkach wzięło udział kilkunastu seniorów, którzy niedawno wstąpili do Związku i dla nich były to pierwsze wspólne wyjazdy.

Dziękujemy za wsparcie wszystkim dawcom grantów w programie “Działaj Lokalnie 2022”.

Przewodniczący
Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce
Czesław Sańko


Zobacz również

Skip to content