Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Baner infrastruktura środowisko

Pierwszy, nowoczesny i największy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie już jest otwarty. Instalacja znajduje się przy ulicy Targowej 9, przy działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło osób, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu, co na samym początku podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

„Należy pamiętać o wszystkich tych którzy angażowali się w ten cały projekt od pomysłu wraz z Panem Prezesem Tomaszem Breńko i pełnomocnikiem Panem Antonim Stefanowiczem. Każdy z nas który jest tu obecny brał czynny udział w budowaniu tego co dzisiaj tu mamy, od projektu po starania się o pieniądze, czy nadzorowanie budowy” mówi Burmistrz Sokółki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy mogą już przywozić wszelkiego rodzaju odpady, ale nie śmieci komunalne. Odpady będą zbierane zgodnie z Regulaminem Miejskim, który jest dostępny na stronie urzędu lub na tablicy informacyjnej przy wjeździe do PSZOK-u. Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

„Aby, działać w interesie naszych mieszkańców podjęliśmy odpowiednie kroki i wystąpiliśmy wspólnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie inwestycji. Projekt uzyskał bardzo dużo punktów, był drugim projektem w kraju, z czego bardzo się cieszymy. Dostaliśmy duże dofinansowanie, wartość projektu to ponad 5 mln 600 000 zł, z czego wkład własny gminy Sokółka to kwota ponad 2 mln zł” mówi Tomasz Breńko Prezes MPWiK w Sokółce.

Bez ograniczeń będzie można oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po lekach oraz odpady z tekstyliów i odzież.

„Ważną częścią tego PSZOK-u jest element edukacyjny, na czym bardzo mi zależało i naciskałam, aby w tym projekcie był. Przez cały PSZOK prowadzi ścieżka edukacyjna, powstała altana oraz sala do przeprowadzania lekcji. Będą mogły przychodzić tu dzieci z przedszkoli i szkół i uczyć się nie tylko jak segregować odpady, ale przede wszystkim o ekologicznym podejściu do życia, o tym, żeby stosować zasadę Zero Waste” mówi Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki.

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, wkład Gminy Sokółka ponad 2 000 000 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

(WŻ)


Zobacz również

Skip to content