Spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sokółka na spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się we wtorek 31 maja 2022 r. o godz. 11:00 w Kawiarni „Lira” w Sokólskim Ośrodku Kultury przy ul. Grodzieńskiej 1.

W trakcie spotkania Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapozna z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła, np. na pompę ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej, kocioł zagazowujący drzewo, kocioł na pellet,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Sokółce działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Funkcjonowanie punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Sokółka wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wyznaczona osoba udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinasowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Dodatkowo informujemy, iż zapytania dotyczące programu „Czyste powietrze” można kierować pod numer kontaktowy: 85 7110916, lub adres mailowy: kancelaria@sokolka.pl. Przyjęcia interesantów odbywać się będą jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny.

(WT)


Zobacz również

Skip to content