Obchody Dnia Strażaka w Sokółce

Obchody Dnia Strażaka w Sokółce

W niedzielę 15 maja 2022 roku w Sokółce odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączonych z 30-leciem powołania Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską reprezentował Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się tradycyjnym przemarszem uczestników uroczystości spod Komendy Powiatowej PSP w Sokółce do kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków. Następnie pododdziały Państwowej Straży Pożarnej i klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Sokółce wraz z pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli przemaszerowały na plac w centrum Sokółki, gdzie rozpoczęto uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jednocześnie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego, st. bryg. Roberta Dzierżka – Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pawła Wnukowskiego – Radnego Województwa Podlaskiego, Adama Kowalczuka – Zastępcy Burmistrza Sokółki, Piotra Rećko – Starosty Sokólskiego i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego z terenu powiatu sokólskiego oraz służb i podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a także weteranów pożarnictwa i przedstawicieli zarządów oddziałów w gminnych związkach Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu sokólskiego.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, który w przemówieniu złożył podziękowania na ręce zaproszonych gości za współpracę i udzielane wsparcie na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego. Ponadto podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Sokółce za wkład pracy w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz życzył dużo sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Po przemówieniach wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Łącznie wyróżniono prawie 30 osób, w tym strażaków i osoby wspierające ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu sokólskiego.
W trakcie ceremonii odznaczenia otrzymali obecni na niej uczestnicy:
• Złotą Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 1 osoba;
• Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2 osoby;
• Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 1 osoba,
• Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 6 osób,
• Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 4 osoby,
• dyplom komendanta głównego PSP „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” – 1 osoba,
• nagrodę podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w służbie – 1 osoba,
• Brązową Odznakę Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański” – 2 osoby,
• Odznakę „Wzorowy Strażak” – 3 osoby.

Awanse nadane z dniem 4 maja 2022 roku na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
• kapitana – 1 strażak,
• młodszego kapitana – 1 strażak,
• starszego ogniomistrza – 1 strażak,
• ogniomistrza – 2 strażaków,
• młodszego ogniomistrza – 1 strażak.

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki wraz z Zastępcą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robertem Dzierżkiem wręczyli uczestnikom uroczystości grawertony i pamiątkowe medale z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej z podziękowaniami za wsparcie i wkład w rozwój naszej formacji oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście. Adam Kowalczuk – Zastępca Burmistrza Sokółki przekazał strażakom upominek i życzenia od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Następnie odczytano listy skierowane do uczestników uroczystości przez Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości zakończyło odprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Sokółce i rozformowanie pododdziałów, po którym wykonano pamiątkowe zdjęcie oraz wysłuchano koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli. W trakcie jego trwania goście mogli dokonać pamiątkowego wpisu w Kronice tut. Komendy oraz obejrzeć prezentowane pojazdy pożarnicze, zarówno nowoczesne jak i zabytkowe. Na uczestników uroczystości oraz mieszkańców czekały również bigos i grochówka z kuchni polowej przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kuźnicy.

Współorganizatorami uroczystości była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sokółce.

Materiał na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Skip to content