Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428), ogłasza konkursy na stanowiska:

  • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce,
  • Dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokółce,
  • Dyrektora Przedszkola nr 2 w Sokółce,
  • Dyrektora Przedszkola nr 3 w Sokółce,
  • Dyrektora Przedszkola nr 4 w Sokółce,
  • Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokółce,
  • Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.

Termin składania dokumentów: 19 maja 2022 r.

Ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenia nr 561-570 /2022).

Referat Oświaty

Skip to content