Biblioteka ma być gotowa za rok

Zdjęcie grupowe

We wtorek 26 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sokółce. Nowoczesny obiekt zostanie zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 12 – w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Antonim Stefanowiczem, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Dariusz Jaworski wraz z Zastępcą Robertem Kaźmierczakiem, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce w latach 1997-2016 Lucyna Szebiotko, a także dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, pracownicy sokólskiej Biblioteki Publicznej oraz emerytowani bibliotekarze.

Uroczystość prowadziła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanna Bienasz.
– Podpisanie Aktu Erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej. Realizacja tego szczytnego zamierzenia jakim jest budowa nowego gmachu Biblioteki Publicznej w Sokółce jest możliwa dzięki niezwykłej życzliwości przedstawicieli władzy samorządowej i rządowej oraz ludzi, którzy zaangażowali się w urzeczywistnienie idei kształcenia przyszłych pokoleń na najwyższym poziomie – powiedziała Dyrektor Joanna Bienasz.

Inwestycja finansowana jest prawie w całości ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 oraz z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych. – Dzięki Instytutowi Książki pozyskaliśmy 2 mln 250 tys. zł, z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych Gmina Sokółka pozyskała 2 mln 500 tyś złotych. Wartość szacunkowa inwestycji to kwota 4 mln 763 tys. 530 zł. Warto podkreślić, że wkład własny Gminy Sokółka ma wynieść zaledwie 13 tys. zł – dodała Joanna Bienasz.

Autorem projektu nowego budynku Biblioteki Publicznej w Sokółce jest Piotr Pytasz ZPD Sochonie. Wykonawcą wyłonionym podczas przetargu jest firma PHU KRYSTEX Krzysztof Żukowski z siedzibą w Czarnej Białostockiej.
Termin zakończenia prac i odbioru budynku planowany jest na maj 2023 roku.

Dyrektor Joanna Bienasz podziękowała Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej, jej Zastępcom i pracownikom za ogromne zaangażowanie – zarówno w pozyskanie środków pozabudżetowych, jak również za wszelką pomoc związaną z tą inwestycją. – Dziękuję Posłowi Jarosławowi Zielińskiemu za ogromne wsparcie, którego udzielił nam podczas zdobywania funduszy na tę inwestycję. Na ręce Dyrektorów Instytutu Książki w Krakowie Dariusza Jaworskiego i Roberta Kaźmierczaka składam serdeczne podziękowania za pozytywne rozpatrzenie złożonego przez naszą bibliotekę wniosku i przyznanie dofinansowania z programu Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. Dziękuję także Radnym Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej za wsparcie inicjatywy budowy nowego gmachu biblioteki. Dziękuję wszystkim osobom, które aktywnie uczestniczyły zarówno w przygotowaniu wniosków o dotacje, jak również we wszystkich pracach dotyczących tej inwestycji. Z wielką satysfakcją obserwuję jak teren przy ulicy Dąbrowskiego zamienia się w plac budowy. Cieszę się i jestem dumna, że mam możliwość wraz z Panią Burmistrz Ewą Kulikowską realizować taką wspaniałą inwestycję – podsumowała Dyrektor Joanna Bienasz.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Poseł Jarosław Zieliński, Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Dariusz Jaworski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce w latach 1997 – 2016 Lucyna Szebiotko.

O podpisanie Aktu Erekcyjnego zostali poproszeni: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Poseł Jarosław Zieliński, Dyrektor Janusz Jaworski, Zastępca Dyrektora Robert Kaźmierczak, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, Pełnomocnik Burmistrza Antoni Stefanowicz, Dyrektor Joanna Bienasz, Dyrektor Biblioteki w latach 1997 – 2016 Lucyna Szebiotko oraz Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce Zuzanna Kiszkiel.

Podpisany Akt Erekcyjny został uroczyście przekazany Pani Burmistrz. Wkrótce będzie on wmurowany w ścianę powstającego budynku.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Skip to content