Kolejna umowa podpisana!

Trwa podpisywanie umów w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

W czwartek 7 kwietnia 2022 roku w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, umowę z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Sokółce, podpisał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Marian Kowalczuk. Umowa dotyczy realizacji zadania publicznego pt. „Aktywność seniorów zawsze na czasie”. Wysokość przyznanej dotacji to 11.500 zł.

W ramach działań przewidzianych w projekcie, sokólscy emeryci będą m.in. brać udział w szkoleniu dotyczącym organizacji imprez promujących zdrowy, aktywny tryb życia wśród seniorów, bez alkoholu i używek. Zaplanowane są też warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty kulinarne, jednodniowa wycieczka i uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk

Skip to content