Kolejny konkurs na dotacje rozstrzygnięty!

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska rozstrzygnęła kolejny otwarty konkurs ofert na wpieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Dofinansowanie otrzymało 8 stowarzyszeń a łączna pula dotacji wyniosła 90 000 zł.

Przyznane środki będą przeznaczone m.in. na:

  • działania promujące zdrowy styl życia, aktywność, rozwój zainteresowań,
  • działania profilaktyczno-interwencyjne dla młodzieży,
  • działania aktywizujące i integrujące środowisko lokalne skierowane do dorosłych.

DO POBRANIA: Lista przyznanych dotacji

(JK)


Zobacz również

Skip to content