Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę podziękować Państwu za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców wsi oraz wyrazić swój szacunek i wdzięczność za godne reprezentowanie społeczności lokalnej.

Funkcja sołtysa to pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej, jej historia sięga czasów średniowiecza. To nie tylko reprezentowanie interesów sołectwa, ale również obowiązki wobec sąsiadów, trud i duża odpowiedzialność. Cieszący się zaufaniem i autorytetem dobry, mądry sołtys jest kimś wyjątkowo ważnym i niezastąpionym dla społeczności lokalnej. Mało kto tak dobrze jak on zna potrzeby mieszkańców swojej wsi i to w pierwszej kolejności do niego zwracają się oni o pomoc i radę.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Od aktywności sołtysa i rady sołeckiej zależy wiele aspektów codziennego życia wiejskiej społeczności. Do pełnienia tej funkcji wybierani są w wolnych i demokratycznych wyborach godni społecznego szacunku mieszkańcy wsi. Tradycyjnie byli nimi doświadczeni życiowo gospodarze, w ostatnim czasie niejednokrotnie spotykamy w tej roli pozostających na wsi ludzi młodych, w tym coraz częściej kobiety.

Nowoczesna polska wieś to nie tylko dobrze rozwijające się gospodarstwa, ale także mądrze zorganizowana społeczność, która potrafi zadbać o sprawy mające wpływ na jakość życia rodzin i wszystkich mieszkańców. Należy do nich infrastruktura wsi drogi, chodniki, oświetlenie, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, bezpieczeństwo, remizy strażackie, kultywowanie tradycji, kultura czy integracja wokół wspólnych celów, życia religijnego i umacniania przyjaznego sąsiedztwa. Nieocenioną rolę w życiu wsi wypełniają druhowie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność jest w ostatnich latach coraz mocniej wspierana przez rząd i samorządy lokalne.

Polska wieś jest naszą wielką wartością i dumą, stanowi przyjazne i bezpieczne miejsce do życia, które doceniają również coraz liczniejsi mieszkańcy miast. Zawdzięczamy jej trwałość naszej tradycji, wiary i polskości. Zapewnia ona Polsce samowystarczalność żywieniową, a rolnictwo stanowi ważną część naszej gospodarki narodowej.

Szanowni Sołtysi, okazując Państwu raz jeszcze swój szacunek i wdzięczność życzę dobrego zdrowia, bezpieczeństwa, dostatku, radości życia oraz satysfakcji i wszelkich sukcesów w dziele umacniania solidarności sołeckiej wspólnoty.

Jarosław Zieliński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content