Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do służby zawodowej

W 18 pułku logistycznym w Łomży odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych. Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 14.12.2021 r. od godz. 7.15.

18 pułk logistyczny Łomża

Kandydaci zainteresowani zawodową służbą wojskową powinni w terminie 6-9.12.2021 r. przesłać droga elektroniczna na adres: 18plogrekrutacja@ron.mil.pl  lub osobiście dostarczyć na biuro przepustek 18 pułku logistycznego (AI. Legionów 133. 18- 400 Łomża) w zaklejonej kopercie z opisem: „Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, stopień, imię i nazwisko” n/w dokumenty:
CV kandydata (koniecznie z numerem telefonu do kontaktu, informacją o złożeniu przysięgi wojskowej oraz ukończeniu służby przygotowawczej z podaniem specjalności wojskowej, posiadanymi kategoriami prawa jazdy i oznaczeniem terminu ważności).

W terminie 10.12.2021 r. komisja kwalifikacyjna dokona wstępnej weryfikacji złożonych kandydatur w oparciu o złożone dokumenty, mając na uwadze wymagania niezbędne na wakujących stanowiskach służbowych. W dniu 13.12.2021 r. wyłącznie kandydaci z pozytywną wstępną oceną kwalifikowania zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie stawiennictwa w dniu kwalifikacji.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
18 pułk logistyczny
ul. Aleja Legionów 133
18-400 Łomża
tel. 261-385-135

Kandydaci z pozytywną wstępną oceną na kwalifikację powinni posiadać:

  • dowód osobisty*;
  • strój sportowy;
  • książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej;
  • świadectwo ukończenia szkoły*;
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata (prawo jazdy, certyfikaty ukończenia kursów itp.)*;
  • świadectwo lub zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej (dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły ten rodzaj służby)*;
  • świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy innych służb)*;
  • ewentualnie: kserokopię zaświadczenia o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej w innej jednostce wojskowej (sprawdzian zdany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji).
  • maseczkę ochronną;
  • rękawiczki jednorazowe.

* kandydat powinien posiadać oryginały oraz kserokopie dokumentów

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261-398-260.

WKU

Skip to content