Informacja dla Grantobiorców biorących udział w projekcie pn. “Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Program Regionalny EFRR

Szanowni Państwo!

Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zmiany, które zostały udostępnione  w dniu 14.09.2021r. dotyczące zmian zapisów w załączniku nr 2 do Regulaminu  tj. Minimalne parametry techniczne.:

W punkcie A. Instalacje fotowoltaiczne (PV panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kWp:

– dodano zapis Dopuszcza się przekroczenie mocy paneli o maksymalnie 5%

W punkcie B. Instalacje solarne (kolektory słoneczne):

– został wykreślony pkt. 7 konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych

– w pkt. 19 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

a) kolektory solarne- minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego(bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,

b) podgrzewacz wody – 5 lat.

Są nieaktualne. Akceptacja w/w zmian doprowadziłaby do unieważnienia naboru ogłoszonego w dniach od 26.04.2021- 07.06.2021r. co skutkowałoby ogłoszeniem kolejnego naboru. Chcemy tego uniknąć, dlatego obowiązującym dokumentem (załącznik nr 2) jest dokument umieszczony poniżej. Osoby, które zakończyły już postępowanie prosimy o ponowne przeprowadzenie zapytania ofertowego mając na celu zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Jednocześnie prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami konkursu zapotrzebowanie na energię elektryczną nie może przekroczyć 120%. Proszę mieć na uwadze, że w okresie rozliczeniowym, w przypadku gdy wyprodukujecie Państwo określoną ilość energii natomiast PGE zwróci dla Państwa tylko połowę wyprodukowanej energii następuje zwrot grantu. Przekroczenie 120% nawet o 1 punkt procentowy skutkuje również zwrotem grantu. Dlatego prosimy o rozważne i racjonalne określanie planowanej instalacji.

Rozumiemy, że sytuacja nie jest komfortowa ani dla Państwa ani dla nas. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

DO POBRANIA:

Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowanych

Justyna Fiłonowicz
Podinspektor
Urząd Miejski w Sokółce


Zobacz również