Wynik konkursu ofert z zakresu oświaty i wychowania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania wpłynęła jedna oferta.

Dotacja w wysokości 10000 zł została przyznana Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka. W załączeniu Informacja o przyznanej dotacji oraz Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs.

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz złożonych i ocenionych ofert

Informacja o przyznanej dotacji

Anna Żemajduk
Referat oświaty

Skip to content