Klub Wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro

Logo Odnowa wsi

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. „Klub Wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro” dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna Wieś” na podstawie umowy nr ROR-VIII.0103.108.2021 z dnia 9 czerwca 2021r. podpisanej przez Burmistrza Sokółki Panią Ewę Kulikowską z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałków Pana Marka Olbrysia i Pana Stanisława Derehajło.

W ramach projektu została zaplanowana modernizacja pomieszczenia w celu jego zaadoptowania na łazienkę, co pozwoli mieszkańcom na pełne wykorzystanie budynku w celu organizacji spotkań integracyjnych, warsztatów edukacyjnych i innych wydarzeń ważnych dla mieszkańców sołectwa Sokolany.

Mieszkańcy zapoznają się z ideą „Smart Villages” czyli „inteligentne wsie”. Idea ma na celu wyrównywanie poziomu życia pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej przestrzeni do życia. W ramach projektu zostaną również zakupione klocki programowalne i zestawy zabawek solarnych. W Klubie Wiejskim będą się odbywały się warsztaty edukacyjne w zakresie budowania i programowania robotów rozwijające kompetencje informatyczne. Mieszkańcy, dzięki robotom/zabawkom solarnym, zapoznają się również z tematem wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii.

Realizacja projektu kończy się 30 września 2021r.

Wartość całego zadania wynosi 16899,90 zł brutto, z czego:
8449,95 zł – dofinansowanie z Budżetu Województwa,
8449,95 zł – wkład własny z budżetu Gminy Sokółka.

(KKK)

Skip to content