I Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach

Baner informacyjny

Akademii Sportów Umysłowych Sokółka zaprasza 12 czerwiec 2021 r. na I Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach pod Patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

1. Cele:
1.1. Wyłonienie Indywidualnego i drużynowego Mistrza/Mistrzyni Powiatu Sokólskiego Szkół Podstawowych
1.2. Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci szkół podstawowych z powiatu sokólskiego
1.3. Integracja szkolnych środowisk szachowych.
2. Organizatorzy:
2.1. Akademia Sportów Umysłowych Sokółka
2.2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce

3. Uczestnictwo:
3.1. W turnieju biorą udział drużyny ze szkół z terenu powiatu sokólskiego
3.2. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników reprezentujących jedną szkołę
3.3. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest okazanie legitymacji szkolnej i przekazanie organizatorom listy zawodników potwierdzonej podpisem dyrektora szkoły.

4. Termin i miejsce:
4.1. Termin: 12 czerwiec 2021 r /sobota/. rozpoczęcie: godz. 10.00
4.2. Weryfikacja zawodników: do godz. 9:45
4.3. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3; ul. Osiedle Zielone 2 Sokółka

5. System rozgrywek:
5.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w systemie 7 rund w tempie 15 minut +5 s na zawodnika.
5.3. Zgłoszenia szachistów do 10 czerwca 2021r. na pocztę elektroniczną: j-bochenko@wp.pl
z podaniem: imię nazwisko, data urodzenia, szkoła, kategoria szachowa (jeżeli posiada)

6. Finansowanie:
6.1. Koszty organizacji ponoszą Organizatorzy
6.2. Wpisowego nie pobiera się

7. Ocena wyników:
Kolejność miejsc w klasyfikacji indywidualnej ustala się według następujących kryteriów:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Buchholz Cut-1
3. Buchholz
4. Sonneborn-Berger
5. Bezpośredni pojedynek
6. Liczba zwycięstw
7. Liczba zwycięstw czarnymi
W klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów max 3 zawodników reprezentujących jedną szkołę. Klasyfikowane też będą drużyny z mniejszą ilością zawodników.

8. Nagrody i wyróżnienia:
8.1. Puchar dla reprezentacji szkoły, która zajmie miejsce I, II, III w klasyfikacji końcowej
8.2. Medale w kategorii dziewcząt i chłopców za miejsca indywidualne 1, 2, 3 w każdej grupie turniejowej: kl 0-III i IV-VIII
8.4. Dyplomy za uczestnictwo dla wszystkich szkół

9. Sędziowanie:
9.1. Sędzia główny zawodów: sędzia klasy państwowej Józef Bochenko
9.2. Obowiązują przepisy szachów szybkich.
9.3. Sędzia główny w dniu zakończenia turnieju opublikuje w Internecie ostateczne wyniki rozgrywek
9.4. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są w trakcie rozgrywania turnieju są ostateczne.

10. Postanowienia końcowe:
10.1. Do turnieju przystępują dzieci po przekazaniu przez rodziców zgody opiekunowi szkolnej drużyny.
10.2. Przekazanie jej oznacza potwierdzenie przez rodziców zdolności dziecka i właściwego stanu zdrowia umożliwiającego udział w turnieju
10.3. Zawodnicy indywidualnie ubezpieczają się od NW
10.4. Rodzice lub opiekunowie zapewniają bezpieczeństwo w czasie drogi na turniej i drogi po turnieju do domu
10.5. Na sali gry dzieci pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów szkolnych drużyn.
10.6. Na salę gry obwiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych
10.7. Na sali gry znajdować się będzie punkt medyczny
10.8. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, Podlaskiego Związku Szachowego w celach informacyjnych marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
10.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych.
11. W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

PARLAMENT EUROPEJSKI: ,,.. mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…” Zaleca wprowadzenie do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole”.
Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

Józef Bochenko
Prezes Akademii Sportów Umysłowych Sokółka

Skip to content