Nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie w Sokółce

Gminna inwestycja za niespełna 6 mln uzyskała wysokie dofinansowanie.

PSZOK ma kosztować w sumie 5.733.539 zł, ale gmina wyłoży na jego budowę tylko część środków, bo otrzymała na to zadanie 3.962.202 zł unijnego dofinansowania. Projekt sokólskiego MPWiK znalazł się na drugim miejscu w Polsce. Umowę na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych podpisano w piątek 21 maja 2021 roku w obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Instalacja ma się znajdować przy ulicy Targowej, nieopodal działki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – w kierunku łąk (można tam dojechać uliczką biegnącą obok stacji paliw). W jej skład będzie wchodzić między innymi waga samochodowa, magazyny, myjnia bezdotykowa do kontenerów, rampa załadunkowa i altana edukacyjna. Będzie też można wypożyczyć lekkie przyczepy samochodowe w celu dostarczenia odpadów.

W PSZOK będą zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Za utrzymanie nowego PSZOK będzie odpowiadać gmina. Wstępne plany mówią o tym, że inwestycja będzie gotowa do końca 2021 roku.

Marcin Kuźmicki – MPWiK Sp. z o.o.
Fot.: A. Sienkiewicz


Zobacz również

Skip to content