Park na Osiedlu Zielonym w Sokółce został zrewitalizowany

Baner z logówkami

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa i rewitalizacja Parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 842 959,36 zł,
Dofinansowanie 641 967,48 zł,
Wkład własny 200 991,88 zł.

Zakres inwestycji obejmował:

  • zagospodarowanie i ogrodzenie terenu
  • oświetlenie parkowe
  • wykonanie ciągów pieszych (chodników, alejek)
  • renowacja zieleni (pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, urządzenie trawników, nasadzenia roślin)
  • odwodnienie terenu (odprowadzenie wód opadowych)
  • wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej
  • rozmieszczenie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, altan, stojaków na rowery, tablic informacyjnych)
  • monitoring terenu.

(JF)

Skip to content