Spotkanie w ramach zarządzania kryzysowego

26 października 2020 r. na wniosek Burmistrza Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej w sali Kina „Sokół” w Sokółce o godz. 14.00 odbyło się spotkanie dotyczące omówienia aktualnej sytuacji związanej ze stanem epidemii na terenie gminy Sokółka, zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i rosnącej liczby chorych na COVID-19.

Spotkanie w ramach zarządzania kryzysowego

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej, Straży Miejskiej w Sokółce, Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce i Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Na spotkaniu, które prowadził Zastępca Burmistrza – Pan Adam Kowalczuk, omówione zostały podstawowe zadania przypisane poszczególnym instytucjom, podejmowane działania związane ze zwalczaniem COVID-19 oraz występujące problemy i zagrożenia.

(PR)


Zobacz również

Skip to content