Dofinansowanie dla OSP z terenu Gminy Sokółka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2020 roku przyznał dotację w kwocie 10.000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółka, a Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 2.200,00 złotych. Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance.

Na zdjęciu wóz strażacki

Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno – technicznej umożliwiającej  funkcjonowanie OSP, zakupiono  nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe  poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem.

Za powyższą kwotę tj. 12.200,00 zł zakupiono następujący sprzęt dla OSP Stara Kamionka  ubranie specjalne strażackie  Ballyclare  Xenon 2 komplety i dla OSP Stara Rozedranka: ubranie specjalne strażackie RAPTOR NXT 2 komplety oraz 2 koszulki z napisem STRAŻ/OSP.

Ponadto Województwo Podlaskie ze swego budżetu przyznało pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce, uczestniczącej w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w wysokości 8.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup  2 kompletów 3-częściowych ubrań specjalnych strażackich

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Do chwili obecnej  OSP Stara Kamionka brała udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 60 razy,  liczy ona: 47 czynnych członków, 16 honorowych, młodzieżowa drużyna pożarnicza – 12 i drużyna kobieca  – 6.

OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 20 razy, w jednostce działa: 31 czynnych członków i 2 honorowych.

Z budżetu Gminy  Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników i ich ubezpieczenie, szkolenie, zakup i amortyzację sprzętu, paliwo.

Daniel Głażewski

Skip to content