Studenci Politechniki realizują projekt w Sokółce

W poniedziałek 12.10.2020 r. studenci III roku Politechniki Białostockiej odwiedzili Sokółkę by realizować projekt w ramach zajęć z przedmiotu Osadnictwo wiejskie – studium miejscowości gminnej realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Sulimy. Projekt ma na celu pokazanie wartości kulturowych i etnograficzno-architektonicznych poszczególnych części regionu Podlasia.

Istotą projektu jest przekazanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym gminy Sokółka, poznanie jej historii, tradycji i przetrwałych tu wartości materialnych i duchowych. Efektem działań ma być mobilna wystawa na podstawie zebranej  dokumentacji, fotografii obiektów o wartościach kulturowych, rysunków architektonicznych domów, układów i wystrojów wnętrz oraz spisanych fragmentów rozmów z mieszkańcami  i ich wspomnień. To wszystko pozwoli stworzyć artystyczne kompozycje ukazujące ducha miejsca tych terenów. W związku z tym, iż studenci będą sami decydować o tym które obiekty będą inwentaryzowane, apelujemy do mieszkańców aby z życzliwością odpowiadali na pytania. Założenie jest takie, że projekt potrwa do końca 2020 roku. W związku z tym prosimy mieszkańców gminy Sokółka o ewentualna pomoc przy zbieraniu danych przez studentów.

W 2017 r. przedmiotem badań była Karina Otwartych Okiennic, a jej efektem, wystawa „Soce wieś kolorów”, którą można było oglądać w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku (budynek OiFP), a później kolejno w Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie województwa podlaskiego. W 2018 roku efektem badań studenckich była wystawa „Dokumentacji wartości architektoniczno-kulturowych gminy Korycin” mająca miejsce najpierw w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, a potem w Urzędzie Gminy Korycin. W 2019 roku – wystawa „Tam gdzie splatają się kultury” dotycząca gminy Suchowola w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, a potem w Urzędzie w Suchowoli. Wykonane plansze są przekazywane do wykorzystania władzom gminy.

(AS)

Skip to content