Doposażono Klub Wiejski w Zaśpiczach

15 września 2020 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Klub Wiejski w Zaśpiczach jako miejsce edukacji, rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców 3 sołectw” polegającego na doposażeniu budynku „Klubu Wiejskiego”.

Klub Wiejski w Zaśpiczach

Celem projektu była aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich przyczyniających się do aktywizacji społecznej mieszkańców sołectw: Zaśpicze, Nomiki i Poniatowicze.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego 2020”.

Budynek został wyposażony w meble (stół składany z krzesłami, szafę, szafki kuchenne, wieszaki), telewizor, grzejnik elektryczny, zestawy gier edukacyjnych, zestaw do gry w tenisa stołowego. Dzięki realizacji zaplanowanych działań mieszkańcy stworzyli atrakcyjne miejsce życia społeczno – kulturalnego wsi, miejsce do spotkań, organizacji wydarzeń kulturalno – integracyjnych, sportowych, zebrań mieszkańców oraz do prowadzenia warsztatów edukacyjnych. Młodzież będzie uczyła osoby starsze obsługi komputera, korzystania z Internetu, natomiast osoby starsze nauczą dzieci i młodzież tradycyjnej techniki wykonywania ekologicznych ozdób świątecznych, przekażą wiedzę na temat tradycyjnych receptur/przepisów, opowiedzą o zanikających tradycjach/zwyczajach charakterystycznych dla tego terenu. Z zakupionego wyposażenia mieszkańcy będą korzystali nieodpłatnie.

W prace w Klubie Wiejskim włączyli się mieszkańcy 3 sołectw. W klubie będą się odbywały wspólne działania dzieci, młodzieży i osób starszych. Będzie to miejsce, w którym seniorzy i młodzież poczują się nawzajem potrzebni. Będą organizowane między innymi turnieje międzysołeckie gier planszowych, w brydża, gry w tenisa stołowego, szachy, rzutki.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content