Harmonogram odbioru odpadów (lipiec – grudzień 2020 r.)

Śmieci

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję. Harmonogram uwzględnia także odbiór odpadów wielkogabarytowych w różnych terminach dla poszczególnych ulic i wsi.

Dane kontaktowe:
MPO Białystok oddział w Białymstoku – dyspozytornia: tel. /85/ 676 83 01, /85/ 676 83 02 lub e:mail: dyspozytor@mpo.bialystok.pl
MPO Białystok oddział w Sokółce: tel. /85/ 711 56 19 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail: sokolka@mpo.bialystok.pl
Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 711 09 09

Harmonogram dla mieszkańców miasta Sokółka:

Zabudowa jednorodzinna:

SOKÓŁKA ulice : Batorego, Białostocka od nr.91 do 147, Białostocka od nr.144 do 210, Chrobrego, Konopnickiej, Krasickiego, Krucza, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Orzeszkowej, Piękna, Pogodna, Północna, Świerkowa, Tęczowa, Traugutta, Turystyczna, Upalna, Wiosenna, Wł. Łokietka, Sosnowa, Żytnia, Sportowa.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 7,20 VII 3, 17 VIII 7,21 IX 5,19 X 2, 16 XI 1, 15 XII
BIO (worki brązowe): 2020 7,20 VII 3, 17 VIII 7,21 IX 5,19 X 2, 16 XI 1, 15 XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 20 VII 17 VIII 21 IX 19 X 16 XI 15 XII
Szkło (worki zielone): 2020 20 VII 17 VIII 21 IX 19 X 16 XI 15 XII
Wielkogabarytowe: 2020 15 X

SOKÓŁKA ulice :Armii Krajowej, Cedrowa, Dolna, Drzewna, Górna, Hubala, Jodłowa, Królowej Bony, Leśna, Mikołaja Reja, Piaskowa, Ptasia, Roski Małę, Skłodowskiej, Upalna, Wasilkowska, Zabrodzie, Zygmunta Starego.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 7,21.VII 4,18.VIII 8,22.IX 6 ,20.X 3,17.XI 2, 16.XII
BIO (worki brązowe): 2020 7,21.VII 4,18.VIII 8,22.IX 6, 20.X 3,17.XI 2,16.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte), Papier (worki niebieskie): 2020 21.VII 18.VIII 22.IX 20.X 17.XI 16.XII
Szkło (worki zielone): 2020 21.VII 18.VIII 22.IX 20.X 17.XI 16.XII
Wielkogabarytowe: 2020 16 X.
Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany jest w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru , prosimy o ich wystawienie przed posesję

SOKÓŁKA ulice : 3-go Maja, Docha, Grechuty, Korczaka, Malmeda, Mościckiego, Niemena, Ogrodowa od nr.16 do 40 Ogrodowa od nr.29 do 55, Osieckiej, Sikorskiego od nr.38A do 68A, Sikorskiego od nr.49 do 105, Szpitalna, Tarasiewicza, Targowa, Wąska, Wiśniowa, Wyspiańskiego, Zacisze, Zamenhofa.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 8,22.VII 5,19.VIII 9,23.IX 7,21.X 4,18.XI 3,17.XII
BIO (worki brązowe): 2020 8,22.VII 5,19.VIII 9,23.IX 7,21.X 4,18.XI 3,17.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 22.VII 19.VIII 23.IX 21.X 18.XI 17.XII
Szkło (worki zielone): 2020 22.VII 19.VIII 23.IX 21.X 18.XI 17.XII
Wielkogabarytowe: 2020 19 X.

SOKÓŁKA ulice : Akacjowa, Białostocka od nr.33 do 89, Białostocka od nr.38 do 142, Dąbrowskiego, Mikołajczyka, Ogrodowa od nr.2 do 14, Ogrodowa od nr.3 do 27A.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 9,23.VII 6,20.VIII 10,24.IX 8,22.X 5,19.XI 4,18.XII
BIO (worki brązowe): 2020 9,23.VII 6,20.VIII 10,24.IX 8,22.X 5,19.XI 4,18.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 23.VII 20.VIII 24.IX 22.X 19.XI 18.XII
Szkło (worki zielone): 2020 23.VII 20.VIII 24.IX 22.X 19.XI 18.XII
Wielkogabarytowe: 2020 20 X

SOKÓŁKA ulice : Kasztanowa, Kilińskiego, Klonowa, Kopernika, Letnia, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Pocztowa, Polna, Sikorskiego od nr.1 do nr.45A,Sikorskiego od nr. 4 do nr. 34, Ściegiennego, Wróblewskiego.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 10,24.VII 7,21.VIII 11,25.IX 9,23.X 6,20.XI 7,21.XII
BIO (worki brązowe): 2020 10,24.VII 7,21.VIII 11,25.IX 9,23.X 6,20.XI 7,21.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 24.VII 21.VIII 25.IX 23.X 20.XI 21.XII
Szkło (worki zielone): 2020 24.VII 21.VIII 25.IX 23.X 20.XI 21.XII
Wielkogabarytowe: 2020 21 X

SOKÓŁKA ulice : 1-go Maja, 11-go Listopada, Barlickiego, Gęsia, Kolejowa, Kołłątaja, Krótka, Kwiatowa, Lelewela, Miejska, Monte Casino, Sawickiego, Sienna, Szkolna, Warszawska, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 13,27.VII 10,24.VIII 14,28.IX 12.26.X 9,23.XI 8,22.XII
BIO (worki brązowe): 2020 13,27.VII 10,24.VIII 14,28.IX 12.26.X 9,23.XI 8,22.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte), Papier (worki niebieskie) : 2020 27.VII 24.VIII 28.IX 26.X 23.XI 22.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 27.VII 24.VIII 28.IX 26.X 23.XI 22.XII
Wielkogabarytowe: 2020 22 X

SOKÓŁKA ulice : Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Gałczyńskiego, Kasztanowa, Kłopotowskiego, Łąkowa, Mariańska, Nałkowskiej, Norwida, Prusa, Polna, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Tuwima, Witosa.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 14,28.VII 11,25.VIII 15,29.IX 13,27.X 10,24.XI 9,23.XII
BIO (worki brązowe): 2020 14,28.VII 11,25.VIII 15,29.IX 13,27.X 10,24.XI 9,23.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 28.VII 25.VIII 29.IX 27.X 24.XI 23.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 28.VII 25.VIII 29.IX 27.X 24.XI 23.XII
Wielkogabarytowe: 2020 23 X

SOKÓŁKA ulice : Buchwałowo, Ciepła, Fabryczna, Jasna, Kresowa, Lewickiego, Lot. Lewoniewskich, Słoneczna, Torowa, Wesoła, Grodzieńska, Dywizjonu 303, Zwirki i Wigury, Skarżyńskiego.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej
selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 15,29.VII 12,26.VIII 16.30.IX 14,28.X 12,25.XI 10,24.XII
BIO (worki brązowe): 2020 15,29.VII 12,26.VIII 16.30.IX 14,28.X 12,25.XI 10,24.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 29.VII 26.VIII 30.IX 28.X 25.XI 24.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 29.VII 26.VIII 30.IX 28.X 25.XI 24.XII
Wielkogabarytowe: 2020 26 X.

SOKÓŁKA ulice : Hallera, Jana Pawła II, Kleeberga, Kryńska, Majowa, Mała, Nowa, Os. Zielone, Pawłowskiego, Wodna, Wschodnia, Zimowa.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 16,30.VII 13,27.VIII 3,17.IX 1,15,29.X 13,26.XI* 11,28.XII
BIO (worki brązowe): 2020 16,30.VII 13,27.VIII 3,17.IX 1,15,29.X 13,26.XI* 11,28.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 30.VII 27.VIII 17.IX 15.X 13.XI* 11.XII
Szkło (worki zielone): 2020 30.VII 27.VIII 17.IX 15.X 13.XI* 11.XII
Wielkogabarytowe: 2020 27 X

SOKÓŁKA ulice : Cicha, Emilii Plater, Głowackiego, Krecia, Lniana, Nadrzeczna, Poprzeczna, Przemysłowa, Spokojna, Stawowa, Wierzbowa, Wspólna, Zdrojowa, Żeromskiego.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 17,31.VII 14,28.VIII 4,18.IX 2,16,30.X 14,27.XI* 14,29.XII
BIO (worki brązowe): 2020 17,31.VII 14,28.VIII 4,18.IX 2,16,30.X 14,27.XI* 14,29.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 31.VII 28.VIII 18.IX 16.X 14.XI* 14.XII
Szkło (worki zielone): 2020 31.VII 28.VIII 18.IX 16.X 14.XI* 14.XII
Wielkogabarytowe: 2020 28 X

Zabudowa wielorodzinna (bloki):

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 6, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 VII 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 VIII, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 IX 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 X, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 XI 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 29 XII.
BIO (worki brązowe): 2020 3, 10, 17, 24, 31, VII 7, 14, 21, 28 VIII 4, 11, 18, 25 IX 9, 16, 23, 30 X, 6, 13, 20, 27 XI 4, 11, 18 XII.
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 1, 8, 15, 22, 29 VII 5, 12, 19, 26 VIII 2, 9, 16, 23, 30 IX 7, 14, 21, 28 X, 5, 12, 19, 26 XI 2, 9, 16, 23, 30 XII.
Szkło (worki zielone): 2020 2, 9, 16, 23, 30 VII 6, 13, 20, 27 VIII 3, 10, 17, 24 IX 8, 15, 22, 29 X, 4, 18, 25 XI 3, 10, 17, 24 XII.
Wielkogabarytowe: 2020 29 X.
Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany jest w godz. od 6:00 do 18:00 Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru.


Harmonogram dla mieszkańców wsi z gminy Sokółka:

Miejscowości zamieszkałe z terenu Gminy Sokółka:

Bogusze, Boguszowski Wygon, Dąbrówka, Szyndziel, Gilbowszczyzna, Kozłowy Ług, Plebanowce, Sierbowce, Ściebielec, Zaścianki, Żuki.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 6,17.VII, 3,17.VIII, 1,15.IX, 1,14.X, 2,16.XI, 1,14.XII
BIO (worki brązowe): 2020 6,17.VII, 3,17.VIII, 1,15.IX, 1,14.X, 2,16.XI, 1,14.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 7.VII, 5.VIII, 8.IX, 5.X, 4.XI, 3.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 17.VII, 17.VIII, 15.IX, 14.X, 16.XI, 14.XII
Wielkogabarytowe : 2020 28.IX.

Gliniszcze Małe, Gliniszcze Wielkie, Kraśniany, Sokolany, Woroniany, Wroczyńszczyzna.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 7,20.VII, 4,18.VIII, 2,16.IX, 2,15.X, 3,17.XI, 2,15.XII
BIO (worki brązowe): 2020 7,20.VII, 4,18.VIII, 2,16.IX, 2,15.X, 3,17.XI, 2,15.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 8.VII, 7.VIII, 9.IX, 7.X, 6.XI, 7.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 20.VII, 18.VIII, 16.IX, 15.X, 17.XI, 15.XII
Wielkogabarytowe : 2020 29.IX.

Gieniusze, Igryły, Jelenia Góra, Lipowa Góra, Maślanka, Pawłowszczyzna, Wierzchjedlina, Wierzchłowce, Zamczysk, Zawistowszczyzna.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 8,21.VII, 5,19.VIII, 3,17.IX, 5,16.X, 4,18.XI, 3,16.XII
BIO (worki brązowe): 2020 8,21.VII, 5,19.VIII, 3,17.IX, 5,16.X, 4,18.XI, 3,16.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 9.VII, 10.VIII, 10.IX, 8.X, 9.XI, 8.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 21.VII, 19.VIII, 17.IX, 16.X, 18.XI, 16.XII
Wielkogabarytowe: 2020 22.X.

Bachmatówka, Halańskie Ogrodniki, Hałe, Kantorówka, Kundzicze, Kuryły, Lebiedzin, Mićkowa Hać, Miejskie Nowiny, Podkantorówka, Smolanka, Tartak.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 9,22.VII, 6,20.VIII, 4,18.IX, 6,19.X, 5,19.XI, 4,17.XII
BIO (worki brązowe): 2020 9,22.VII, 6,20.VIII, 4,18.IX, 6,19.X, 5,19.XI, 4,17.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie) : 2020 10.VII, 11.VIII, 11.IX, 9.X, 10.XI, 10.XII
Szkło (worki zielone): 2020 22.VII, 20.VIII, 18.IX, 19.X, 19.XI, 17.XII
Wielkogabarytowe: 2020 23.X.

Bilwinki, Dworzysk, Kurowszczyzna, Lipina, Pawełki, Planteczka, Pogibło, Słojniki, Stodolne, Wojnachy, Wysokie Laski, Zaścianki.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 10,23.VII, 7,24.VIII, 8,21.IX, 7,20.X, 6,20.XI, 7,18.XII
BIO (worki brązowe): 2020 10,23.VII, 7,24.VIII, 8,21.IX, 7,20.X, 6,20.XI, 7,18.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 13.VII, 12.VIII, 14.IX, 12.X, 12.XI, 11.XII
Szkło (worki zielone): 2020 23.VII, 24.VIII, 21.IX, 20.X, 20.XI, 18.XII
Wielkogabarytowe: 2020 26.X

Gniedzin, Jałówka, Rozedranka Nowa, Rozedranka Stara, Stary Szor, Wilcza Jama.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 13,24.VII, 10,25.VIII, 9,22.IX, 8,21.X, 9,23.XI, 8,21.XII
BIO (worki brązowe): 2020 13,24.VII, 10,25.VIII, 9,22.IX, 8,21.X, 9,23.XI, 8, 21.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 14.VII, 13.VIII, 17.IX, 13.X, 13.XI, 17.XII
Szkło (worki zielone): 2020 24.VII, 25.VIII, 22.IX, 21.X, 23.XI, 21.XII
Wielkogabarytowe: 2020 27.X

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany jest w godz. od 6:00 do 18:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję

Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Nowa Kamionka, Poniatowicze, Stara Kamionka.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 14,27.VII, 11,26.VIII, 10,23.IX, 9,22.X, 10,24.XI, 9,22.XII
BIO (worki brązowe): 2020 14,27.VII, 11,26.VIII, 10,23.IX, 9,22.X, 10,24.XI, 9,22.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte), Papier (worki niebieskie): 2020 20.VII, 14.VIII, 18.IX, 14.X, 16.XI, 22.XII
Szkło (worki zielone) : 2020 27.VII, 26.VIII, 23.IX, 22.X, 24.XI, 22.XII
Wielkogabarytowe: 2020 28.X.

Buchwałowo, Karcze, Kundzin, Nomiki, Orłowicze, Tatarszczyzna, Zadworzany, Zaśpicze, Puciłki, Szyszki.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 15,28.VII, 12,27.VIII, 11,24.IX, 12,23.X, 12,25.XI, 10,23.XII
BIO (worki brązowe): 2020 15,28.VII, 12,27.VIII, 11,24.IX, 12,23.X, 12,25.XI, 10,23.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 21.VII, 19.VIII, 22.IX, 19.X, 18.XI, 23.XII
Szkło (worki zielone): 2020 28.VII, 27.VIII, 24.IX, 23.X, 25.XI, 23.XII
Wielkogabarytowe: 2020 29.X.

Moczalnia Nowa, Moczalnia Stara, Ostrówek, Polanki, Straż, Podkamionka, Janowszczyzna, Podjanowszczyzna.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnie zbiórki (pojemniki): 2020 16,29.VII, 13,28.VIII, 14,25.IX, 13,26.X, 13,26.XI, 11,28.XII
BIO (worki brązowe): 2020 16,29.VII, 13,28.VIII, 14,25.IX, 13,26.X, 13,26.XI, 11,28.XII
Tworzywa sztuczne i metale (worki żółte) , Papier (worki niebieskie): 2020 23.VII, 20.VIII, 24.IX, 20.X, 19.XI, 28.XII
Szkło (worki zielone ): 2020 29.VII, 28.VIII, 25.IX, 26.X, 26.XI, 28.XII
Wielkogabarytowe: 2020 30.X.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany jest w godz. od 6:00 do 18:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru , prosimy o ich wystawienie przed posesję

Dane kontaktowe (dotyczy terenów wiejskich): MPO Białystok oddział w Sokółce: tel: /85/ 711 56 19 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail: sokolka@mpo.bialystok.pl
Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 7110909.


DO POBRANIA:

Harmonogram lipiec-grudzień 2020 – SOKÓŁKA

Harmonogram lipiec-grudzień 2020 – WSIE

MPO Białystok


Zobacz również

Skip to content