Remont Przedszkola nr 5 w Sokółce rozpoczęty

Baner z logówkami

Gmina Sokółka rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych poprzez remont i modernizację Przedszkola nr 5 w Sokółce.

Plansza informacyjna

Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
– poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej przedszkola;
– poprawa warunków przebywania dzieci i prowadzenia zajęć w przedszkolu;
– zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu;
– dostosowanie pomieszczeń I piętra do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych;
– uatrakcyjnienie zajęć dla dzieci, dzięki organizacji wydarzeń przez Stowarzyszenie „Barka”.

Przedszkole przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej “BARKA” będzie organizować w wyremontowanych pomieszczeniach dwa razy w roku wydarzenia integracyjne.
Grupą docelową projektu są przede wszystkim dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 5 w Sokółce, które na co dzień będą korzystać z wyremontowanej infrastruktury. Dodatkowo w ramach organizowanych wydarzeń integracyjnych z infrastruktury tej będą korzystać inne dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru gminy Sokółka.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już po wakacjach dzieci rozpoczną naukę i zabawę w zmodernizowanych pomieszczeniach I piętra przedszkola. Wykonanie elewacji i docieplenie budynku zaplanowano na 2021 rok.

Dofinansowanie: 541 708,61 zł
Wkład własny: 902 158,43 zł (do całości projektu)
Całkowita wartość projektu: 1 443 867,04 zł
Okres realizacji projektu: II kwartał 2020 – III kwartał 2021

Dofinansowanie zadania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII, działania 8.6, w ramach konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski.


Zobacz również

Skip to content