Rekrutacja do „Klubu Integracji Społecznej w Sokółce”

Baner

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce wznawia rekrutację do projektu: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno–zawodowych mieszkańców z gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą być:

  1. osoby wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym m.in. osoby długotrwale bezrobotne;
  2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy;
  3. preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Uczestnicy/ Uczestniczki Klubu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. doradztwa psychologicznego;
  2. pracy socjalnej;
  3. doradztwa zawodowego;
  4. kursów i szkoleń;
  5. staży zawodowych.

REKRUTACJA trwa w dniach 1-30 czerwca 2020 roku. Ilość miejsc ograniczona: 50 osób w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn. Wszystkie zajęcia projektowe odbywać się będą w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zapewni dostępność spotkań rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność do formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
ul. Dąbrowskiego 12, pokój nr 2 – parter,
tel. (85) 711 20 64.

Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu.

Jesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze? Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej w Sokółce!

OPS

Skip to content