162 tysiące zł na sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne

Nowoczesne roboty edukacyjne, zestawy klocków LEGO, tablety, laptopy i wiele innych pomocy dydaktycznych za łączną kwotę ponad 162 tysięcy złotych, trafi do trzech placówek edukacyjnych z Gminy Sokółka. Doposażenie to rezultat projektów realizowanych przez Gminę: „Twórcze Przedszkole” w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, „Kompetentna Szkoła” w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce i „Szkolna Pracownia Myślenia” w Szkole Podstawowej w Boguszach.

Zakupiony sprzęt dla uczniów

Mimo wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z wystąpieniem COVID-19, a co za tym idzie ograniczeniami, które dotyczą kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych, sokólskie szkoły i przedszkola we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego, wciąż intensywnie pracują, aby zapewnić swoim podopiecznym jak najlepsze warunki do nauki. Część pomocy dydaktycznych jest wypożyczana uczniom i służy do nauki zdalnej.

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedszkole nr 1 otrzymało sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 65 tysięcy złotych, w tym nowoczesne roboty Ozobot Bit, maty i akcesoria do nauki programowania, laptopy, materiały papiernicze, sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i pomoce do prowadzenia zajęć teatralnych.

W ramach przedsięwzięcia „Szkolna Pracownia Myślenia” doposażono pracownię przyrodniczą i matematyczną w Szkole Podstawowej w Boguszach, zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, niezbędny do realizacji programów nauczania i metody eksperymentu.

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce otrzymała m.in. 8 laptopów, roboty Photon, tablety i zestawy klocków LEGO Mindstorms.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pieniądze zostały pozyskane poprzez konkurs ogłoszony w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.

Wartość projektu „Twórcze Przedszkole” wynosi 105 601,72 zł, dofinansowanie z EFS: 99 151,72 zł , wkład własny Gminy Sokółka: 6 450,00 zł (w tym wkład rzeczowy–korzystanie z sal szkolnych).

Wartość projektu „Szkolna Pracownia Myślenia” – 131 050,95 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 109 846,95 zł, wkład własny Gminy Sokółka: 21 204 zł.

Wartość projektu „Kompetentna Szkoła”: 96 144,00 zł, dofinansowanie: 90 404,00 zł, wkład własny Gminy Sokółka: 5 740 zł.

Referat Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych

Skip to content