Wszystkie dzieci mają miejsca w przedszkolach

Gmina Sokółka zakończyła główny etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2020/2021. Uczestniczyły w niej dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka.

Zajęcia przedszkolne

Rekrutację prowadziło pięć sokólskich przedszkoli oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Na obszarze wiejskim do zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci. W sokólskich przedszkolach w 27 oddziałach ogólnodostępnych -gmina dysponowała 675 miejscami, 8 miejscami w 2 oddziałach specjalnych oraz 50 miejscami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz odpłatności ponoszonej przez rodziców (tzw. opłata „złotówkowa” za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz opłata za wyżywienie).

Dzieci uczęszczające do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 miały możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w swojej placówce w kolejnym roku, tj. 2020/2021. Z tego uprawnienia skorzystało 499 przedszkolaków, których rodzice złożyli oświadczenia woli kontynuacji. „Nowym” dzieciom pozostały 234 wolne miejsca. W rekrutacji złożono 227 wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego w naszej gminie. Konieczne było wskazanie we wniosku preferencji wyboru. Zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci z gminy Sokółka, w tym 169 dzieci w wieku 3 lat, 24 dzieci w wieku 4 lat, 30 dzieci w wieku 5 lat oraz 4 sześciolatków. Nadal pozostaje 7 wolnych miejsc dla dzieci w wieku 5-6 lat (3 miejsca w Szkole Podstawowej nr 1,4 miejsca w Szkole Podstawowej nr 2 oraz 1 miejsce w oddziale specjalnym w Przedszkolu nr 5).

Referat Oświaty
Anna Żemajduk

Skip to content