Nauczanie przez działanie w Malawiczach Dolnych

Baner EFS

10 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych odbyło się szkolenie nauczycieli na temat „Wykorzystanie planszowych i interaktywnych gier w edukacji szkolnej”. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” realizowanego dzięki środkom pozyskanym z LGD Szlak Tatarski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie w ramach projektu

Warsztaty poprowadziła Monika Kapuśniak nauczyciel języka angielskiego, E-kspert firmy Mentor Systemy Audiowizualne oraz trener nauczycieli i autorka materiałów edukacyjnych wydawnictwa Nowa Era. Prowadząca przedstawiła sposoby wykorzystania dostępnych na rynku gier planszowych w czasie pracy z dziećmi na różnych zajęciach edukacyjnych i poziomach nauczania. Wśród omówionych gier znalazły się m.in. „ 5 sekund”, gry z serii SQULA np. „Wyzwania matematyczne” czy trimino.

Następnie przedstawiła nauczycielom możliwości wykorzystania gier interaktywnych na lekcjach różnych przedmiotów i zapoznała z dostępnymi w sieci narzędziami do tworzenia gier i pomocy dydaktycznych. Wśród omówionych gier znalazły się między innymi bingo, trimino, kahoot, milionerzy, kody QR. Nauczyciele ćwiczyli opracowywanie gier interaktywnych i quizów za pomocą takich narzędzi i portali internetowych jak:
https://wordwall.net
http://myfreebingocards.com/bingo-card-generator
http://paul-matthies.de/Schule/Trimino
https://kahoot.com/welcomeback/
https://www.baamboozle.com
https://quizlet.com
https://www.mes-english.com/games/boardgames.php
https://www.qr-online.pl

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia nauczyciele będą mogli wprowadzać na lekcjach i zajęciach dodatkowych element rywalizacji i atrakcyjne dla uczniów formy uczenia się za pomocą TIK.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu z Lokalnej Grupy Działania “Szlak Tatarski”.

Agnieszka Iłenda
Dyrektor SP w Malawiczach Dolnych

Skip to content