Sokólski Ośrodek Kultury ma nowego dyrektora

Barbara Maj będzie sprawować funkcję Dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury. Powołanie na to stanowisko nastąpiło z dniem 1 grudnia 2019 roku.

Nowy Dyrektor SOK został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Sokółki. Komisja konkursowa rozpatrzyła dwie kandydatury. Umowa z nowym Dyrektorem SOK została podpisana na trzy lata.

Barbara Maj pochodzi z Wałbrzycha. Studiowała architekturę wnętrz na Politechnice Białostockiej. Biegle włada językiem angielskim. Pracowała w Biurze Turystyki Krajowej i Zagranicznej „Remi-Tur” w Wałbrzychu. Z kultura ma do czynienia od prawie 20 lat. Uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach kulturalnych jako artystka, później jako założycielka Fundacji Tykocin Artystom w Tykocinie, gdzie prowadziła Galerię Tykocin Herbaciarnię. Pełniła funkcję Prezesa tejże Fundacji.

Barbara Maj to aktorka, dziennikarka i piosenkarka. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz i prezenter w „Radio Białystok”, „Radio Akadera” i „Radio Plus”. Jest również znana w środowisku białostockim jako artystka i autor kabaretowy – współpracowała ze znanym kabaretem „Widelec”.

Barbara Maj jest certyfikowaną trenerką Fundacji Familylab Polska, która zajmuje się szerzeniem wiedzy i świadomości wśród rodziców.

(UM)

Skip to content