Inauguracja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

23 listopada 2019 roku na Politechnice Białostockiej odbyła się inauguracja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, na którym kształcić się będzie 340 studentów: w tym100 dzieci z gminy Sokółka w ramach Sokólskiego Uniwersytetu Dziecięcego, 50 dzieci z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Augustowa, 40 dzieci z Siemiatycz.

Młodzi studenci

-Nasze zadanie to zaszczepić bakcyla do nauk ścisłych, byście potem przyszli na uczelnię techniczną i zdobyli atrakcyjny zawód, dzięki czemu niektórzy z Was zostaną w swoich małych ojczyznach – mówił do najmłodszych studentów Politechniki Białostockiej rektor prof. Lech Dzienis.

-Chciałabym byście przezwyciężali to co niemożliwe, żebyście dobrze się bawili. Oprócz wiedzy i dobrej zabawy, pamiętajcie, zawierajcie przyjaźnie, które są najcenniejsze i są bardzo szczere – stwierdziła Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki.

Młodym studentom indeksy wręczył prof. Politechniki Białostockiej Jarosław Perszko – Prorektor ds. Studenckich. Pani Burmistrz każdemu studentowi wręczyła upominek, w tym karnet do kina.

Każdy młody student weźmie udział w dziesięciu z 15 zróżnicowanych tematycznie, bezpłatnych zajęciach, które będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Wykładowcy i organizatorzy stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Chcą udowodnić, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB wygłosił wykład zatytułowany „Umiesz chodzić? Ale czy wiesz, jak to robisz?”.

Program uzupełnią zajęcia organizowane przez partnerów projektu: Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Białymstoku, Urząd Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Anna Żemajduk – Referat Oświaty
Fot. Michał Grynczel


Zobacz również

Skip to content