Zakończenie realizacji projektu „Nasze miejsce…”

Wraz z końcem września zakończyła się realizacja projektu polegającego na doposażeniu klubu wiejskiego w Kraśniach. Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw lokalnych przyczyniających się do aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Kraśniany, w szczególności osób starszych. Projekt pozytywnie wpłynął na wzrost aktywności osób po 60 roku życia – byli oni zaangażowani do wspólnych działań.

Nasze miejsce  w Kraśnianach

Miejscem realizacji przedsięwzięcia był klub wiejski we wsi Kraśniany. Budynek składa się z sali ogólnej z przeznaczeniem na spotkania wiejskie, aneksu kuchennego i zaplecza sanitarnego. W ramach projektu został on wyposażony w stoły cateringowe, krzesła, zestaw mebli, projektor z ekranem, laptopy z myszami bezprzewodowymi, telewizor, sprzęt nagłaśniający, czajnik elektryczny oraz zestaw naczyń, w tym: serwisy obiadowe, wazy, filiżanki, szklanki, bulionówki, dzbanki, patery na ciasto, sztućce, patelnię, komplet garnków, obrusy plamoodporne.

Doposażony Klub rozpoczął swoją działalność od przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, podczas których starsi mieszkańcy zachęcali dzieci, młodzież i dorosłych do podtrzymywania tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi. Między innymi piekli tradycyjne ciasta, chleb, smażyli placki ziemniaczane i kisili kapustę.

Starsi mieszkańcy dnia wzięli udział w zajęciach z obsługi komputera i korzystania z Internetu (korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, wykonywanie przelewów bankowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, itp.), które przeprowadzili nieodpłatnie młodsi mieszkańcy.

Dzięki doposażeniu klubu wiejskiego w potrzebny sprzęt, meble i naczynia zostały stworzone warunki do organizacji lokalnych inicjatyw: warsztatów kulinarnych, komputerowych i innych, a tym samym została stworzona możliwość rozwoju osobistego, zwiększenie poczucia własnej wartości, przynależności do wspólnoty lokalnej (np. dzięki zaprezentowaniu osobistych umiejętności kulinarnych przez uczestników warsztatów), a także możliwość przystosowania się do zmieniających się warunków oraz oczekiwań – poprzez udział w zajęciach komputerowych i podwyższenie wiedzy seniorów z zakresu obsługi komputera.

Zadanie pn. „Nasze miejsce – wyposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

Małgorzata Czaplejewicz

Skip to content