Prognoza sytuacji hydrogeologicznej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie od 1 września do 30 września 2019 roku na terenie województwa podlaskiego, może być obserwowane zjawisko niżówki hydrogeologicznej.

Na wskazanych obszarach, w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Aktualną prognozę sytuacji hydrogeologicznej znajdą Państwo na stronie:
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/

pgi.gov.pl

Skip to content