Nowy Sekretarz Sokółki

Z dniem 1 września 2019 roku Piotr Romanowicz objął stanowisko Sekretarza Sokółki. Nowy Sekretarz pracuje w sokólskim magistracie od 32 lat.

-Dziękuję Pani Burmistrz za zaufanie, a pracowników zapewniam, że będę im służył swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział Piotr Romanowicz.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała nowemu Sekretarzowi. Do gratulacji przyłączył się Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko. Pracownicy Urzędu Miejskiego przyjęli z radością wiadomość o awansie ich kolegi.

Piotr Romanowicz pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Sokółce rozpoczął 1 sierpnia 1987 roku na stanowisku referenta w Referacie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Następnie pełnił funkcję specjalisty w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Był inspektorem w Wydziale Inżynierii Miejskiej oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2003 roku powierzono mu funkcję inspektora do spraw zamówień publicznych, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. 1 września 2006 roku został Kierownikiem Wydziału Promocji i Zamówień Publicznych. Od 16 listopada 2015 roku był Kierownikiem Wydziału Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content