Kolejne zajęcia Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

UWAGA! Informujemy, że uległo zmianie miejsce zbiórki wyjazdu. Autokary będą podstawione na wyznaczonym parkingu na Placu Kościuszki za cerkwią. Godzina odjazdu nie ulega zmianie.

W sobotę 1 czerwca 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (grupa B) oraz Szkoły Podstawowej nr 3, SP w Boguszach, SP w Geniuszach, SP w Malawiczach Dolnych, SP w Starej Kamionce i SP w Starej Rozedrance (grupa A) wyjeżdżają na zajęcia w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Odbędą się one w Centrum Nowoczesnego Kształcenia na Politechnice Białostockiej.

Autokary będą podstawione na wyznaczonym miejscu na parkingu głównym na Placu Kościuszki za cerkwią o godz. 11.45. Wyjazd z Sokółki zaplanowany jest na godz. 12.00. Powrót przewidziany jest między godziną 15.15 a 16.00.

O ewentualnych zmianach (jeśli się pojawią) będą informować na bieżąco dyrektorzy szkół i wychowawcy klas. Taka informacja zamieszczona zostanie również na niniejszej stronie internetowej.

Urszula Marchiel
Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content