Konstytucja na miarę rewolucji

Pomnik Marszałka

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w piątek 3 maja 2019 roku w Sokółce. Zorganizowali je Burmistrz Sokółki i Starosta Sokólski. Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedziły nabożeństwa w cerkwi i kościele.

Konstytucja 3 Maja to niewątpliwie jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Mieli tego świadomość posłowie na pierwszy po odzyskaniu wolności Sejm Ustawodawczy, ustanawiając rocznicę jej przyjęcia świętem państwowym. Mieli tego świadomość również posłowie na sejm w roku 1990, przywracając to święto. Jej znaczenie doceniła w roku 2015 Komisja Europejska, wyróżniając ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Jednak „Ustawa Rządowa” to nie tylko symbol, to dokument stanowiący cenne źródło historyczne, ważny tekst prawny, a także wydarzenie historyczne, tak przełomowe, że cała Europa okrzyknęła je swego czasu rewolucją.

Sokólskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęło nabożeństwo w intencji Ojczyzny, jakie odprawiono w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego.

Msza w tej samej intencji odbyła się w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Uroczystość była kontynuowana pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

-Konstytucja 3 Maja jest powodem do dumy. Pamięć o niej pozwoliła nam przetrwać tragiczne czasy zaborów, wojen, brak suwerenności po II wojnie światowej. Uchwalenie jej dowodzi, że Polacy potrafili i potrafią myśleć pozytywnie o przyszłości, potrafią być nowatorscy, sięgać wyobraźnią w przyszłość i ją kreować. Pamiętając o korzeniach, dbajmy o państwo prawa i kształtujmy w nim społeczeństwo na miarę naszych czasów – rozumiejące zmiany, jakie muszą zachodzić w wyniku postępu, solidarne, otwarte, tolerancyjne, szanujące innych, poszukujące. Kształćmy dzieci i młodzież tak, by umiały ze sobą rozmawiać, dyskutować i współpracować. Pragnę, aby Sokółka takie społeczeństwo miała. Jest to nie tylko warunek do normalnego funkcjonowania miasta, ale też warunek do jego dalszego rozwoju, a w szerszym rozumieniu także rozwoju naszego kraju. Z nadzieją, ale i z dumą świętujmy więc dzisiejszy dzień – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Głos zabrali również: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński.

Po złożeniu wieńców, przed publicznością wystąpiła Miejska Orkiestrę Dęta z Sokółki wraz z mażoretkami.

Na uczestników uroczystości czekała też słodka niespodzianka – babeczki sokólskie.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content