100 lat niepodległości Sokółki

Pomnik Marszałka w Sokółce

Jestem dumna z tego, że jestem sokółczanką i że dziś możemy wspólnie świętować 100 lat niepodległości naszego miasta – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do uczestników obchodów wyjątkowej rocznicy, które zorganizowano w niedzielę 28 kwietnia 2019 roku w Sokółce.

Organizatorem uroczystości byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Społeczny Komitet Organizacji Świąt Patriotyczno – Rocznicowych. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

Obchody zainaugurowała msza z udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, jaka odprawiono w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Nabożeństwu przewodniczył Honorowy Obywatel Sokółki – Abp Senior Edward Ozorowski. Kazanie wygłosił Ks. prof. Tadeusz Krahel.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Piłsudskiego. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki wraz z mażoretkami.

Zgromadzeni pod Pomnikiem Marszałka dowiedzieli się, jak wyglądała sokolska droga do niepodległości. 11 listopada 1918 roku na wieść o zakończeniu I wojny światowej, wojska niemieckie opuściły okupowaną od 15 sierpnia 1915 roku Sokółkę. Miejscowe struktury Polskiej Organizacji Wojskowej natychmiast przystąpiły  do budowy polskiej administracji i milicji. Niestety, wolność trwała tylko cztery dni. 15 listopada 1918 roku Niemcy ponownie zajęli miasto, a następnie rozbroili POW  i aresztowali kilkunastu jej członków. Pięciu z nich rozstrzelano. Byli to: kpt. Władysław Borowski, ppor. Antoni Grasewicz, Konstanty Boćkowski, Zygmunt Gitcher i Adam Mudrewicz. 18 listopada  1918 roku Niemcy w akcie zemsty za rozgrabione przez Polaków niemieckie magazyny, rozstrzelali  czterech zakładników ze wsi Straż. Byli to: Ludwik Biziuk, Jan Rećko, Jan Grynczel i Jan Gruszewicz. Zbrodnia ta miała na celu zastraszenie mieszkańców Sokółki i okolic i wymuszenie ich posłuszeństwa. 18 grudnia 1918 roku Niemcy wydali zgodę na utworzenie Rady Powiatowej w Sokółce. Powstała ona z inicjatywy Nikodema Henryka Hryckiewicza, pochodzącego z Nierośna, późniejszego posła na Sejm Ustawodawczy. Na jej czele stanął inż. Marian Baehr, właściciel majątku w Makowlanach, pierwszy starosta sokólski. Przystąpiono również do organizacji służb porządkowych: milicji i oddziałów samoobrony. Dopiero 13 kwietnia 1919 roku wojska niemieckie na stałe opuściły Sokółkę. W Wielką Sobotę 19 kwietnia 1919 roku do miasta wkroczyło Wojsko Polskie.

Po tej krótkiej lekcji historii przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe.

Sokółka przed odzyskaniem niepodległości była pięknym małym miasteczkiem, gdzie ścierały się różne kultury i narodowości. Teraz również potrafimy żyć ze sobą w zgodzie i tworzyć jedną Sokółkę. Życzę wszystkim przeżywania w radości tego święta – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Głos zabrali również: Komendant Wojewódzki Policji Daniel Kołnierowicz, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Wicestarosta Sokólski Bożena Jelska – Jaroś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Piotr Karol Bujwicki.

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pamięci i salwa honorowa, którą oddała Kompania Honorowa 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Pod Pomnikiem Piłsudskiego został złożony wieniec z napisem „100 lat niepodległości Sokółki”.

W programie znalazł się również występ Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki wraz z mażoretkami.

Na wszystkich uczestników uroczystości czekał ogromnych rozmiarów jubileuszowy tort.

W ramach rocznicowych obchodów, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk w asyście Straży Miejskiej złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej postać Porucznika Władysława Borysewicza, jednego z bohaterów sokólskiej drogi do niepodległości. Tablica znajduje się w Parku Miejskim w Sokółce.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content