Pasja na całe życie

W poniedziałek 18 marca 2019 roku w kawiarni Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyła się wyjątkowa uroczystość. Waldemar Gieniusz z podsokólskiej wsi Geniusze obchodził 60-lecie działalności w Polskim Związku Hodowców Koni.

Waldemar Gieniusz obchodził 60-lecie działalności

Jest jednym z najbardziej znanych i utytułowanych hodowców koni rasy sokólskiej. Tym zwierzętom Waldemar Gieniusz poświęcił całe życie. Gospodarzenie na rodzinnej posiadłości rozpoczął w wieku 16 lat.

– Chów koni typu sokólskiego zapoczątkował u nas mój ojciec Paweł. Ojciec zmarł jak miał 51 i ktoś musiał go zastąpić. Padło na mnie – opowiadał Waldemar Gieniusz.

Odziedziczone po ojcu klacze – Małka i Maszka – stały się początkiem jego życiowej przygody. Hodowla Waldemara Gieniusza wciąż się powiększała. Jego zwierzęta zdobywały uznanie na aukcjach i wystawach, zarówno o randze wojewódzkiej, jak i krajowej. Zasługi, jakie dla hodowli koni sokólskich wniósł Waldemar Gieniusz, nie podlegają dyskusji. Przez 60 lat działał w Polskim Związku Hodowców Koni – pełniąc w nim najwyższe funkcje.
– Teraz odchodzę na zasłużoną emeryturą. Powierzono mi funkcję Honorowego Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni – dodał Pan Waldemar.

Na uroczystości 18 marca 2019 roku osiągniętych sukcesów gratulował mu w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. Do gratulacji przyłączył się też m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce, a zarazem Przewodniczący Lokalnej Grupy Działania “Szlak Tatarski” Piotr Bujwicki.
– Dziękuję wszystkim Państwu za serdeczność okazaną mojej osobie – powiedział Waldemar Gieniusz.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content